Nieuws

Vervolg vernieuwing arbeidsverhoudingen

29 maart 2019

Medewerkers zetten zich in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor cliënten. Daarbij is essentieel dat de cliënt de regie behoudt. Maar ook de rol van de zorgverlener is cruciaal. Om samen met de cliënt en zijn/haar netwerk te kunnen bepalen wat er nodig is voor die zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, hebben medewerkers ruimte nodig. Dat wil zeggen: meer betrokkenheid bij de vormgeving van het werk, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. 

De VGN voerde gesprekken hierover met medewerkers in de sector, die zijn gebundeld in een visie: Tijd voor betrokkenheid bij afspraken over het werk (zie bijlage). 'De betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie van het werk kan een andere manier van werken vragen,' is daarin te lezen. 'Terwijl intussen de werkdruk elke ambitie om te veranderen complex maakt. Maar stilstaan is geen optie. Gezamenlijk het werk vormgeven, maakt dat je de beste zorg kunt leveren en daarmee het werk aantrekkelijker. En ook voor potentiële nieuwe collega’s maakt dit het werken in de gehandicaptenzorg aantrekkelijker. Daarom is het tijd om de organisatie van het werk samen op te pakken. Met oog voor diversiteit. Iedere medewerker, cliënt en organisatie is tenslotte uniek.' 

Proeftuinen over vormgeving

Met een aantal zorgaanbieders is de VGN in gesprek, om te verkennen wat ze nodig hebben om de nieuwe visie op het gebied van arbeidsverhoudingen in de praktijk toe te passen en waar nodig aan te scherpen. Bijvoorbeeld via het werken met proeftuinen.

Om de vorderingen verder te delen met verschillende geledingen uit de zorgorganisaties organiseert de VGN op vrijdag 10 mei 2019 een startbijeenkomst.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: