Nieuws

Start nieuw Lab 2030 over weg met traditionele dagbesteding

04 april 2024

De VGN start met een vijfde oplossingenlab, Lab 2030. Vanwege het succes van het vorige Lab 2030 en omdat we de beweging verder willen voortzetten, gaan de deelnemende zorgorganisaties wederom aan de slag met het thema: weg met traditionele dagbesteding. In het lab werken de teams aan vernieuwende activiteiten en/of werk voor mensen met een intensieve zorg- en/of begeleidingsvraag. Hiermee krijgt deze groep de kans werk of betekenisvolle activiteiten te verrichten in de maatschappij. Dit lab past ook goed bij kanslijn 1 van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Wil je meedoen? Meld je aan.

Lab 2030 lichtletters
Foto: Angela Jutte

Activiteiten in verbinding met de samenleving

Weg met traditionele dagbesteding! Dit is nogal wat. Hoewel we trots mogen zijn op de ontwikkeling die dagbesteding heeft doorgemaakt de afgelopen decennia, zien we ook een andere ontwikkeling. Te veel mensen met een intensieve zorg- en/of begeleidingsvraag zijn onzichtbaar in onze maatschappij. En zij worden te weinig gevraagd welk werk of welke activiteiten zij willen doen. Zij worden hierbij te weinig uitgedaagd, terwijl de praktijk leert dat ze veel waarde toevoegen aan de maatschappij. Denk aan (mini)taken voor ondernemers, waardoor ze klanten blij maken. Of aan presentaties op scholen waarin kinderen leren over en spelen met mensen met een beperkingen. 

Zorgorganisaties, en mogelijk ook de jouwe, zijn zoekende hoe ze voor deze groep vernieuwende werkzaamheden en activiteiten organiseren. Werkzaamheden en activiteiten gericht op gezien worden en meedoen in de samenleving, op ontwikkeling (hoe klein de stapjes ook zijn) en meer gebruik makend van technologie. Kortom: volledig in lijn met Visie 2030 en ook passend bij kanslijn 1 ‘Elke cliënt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens’, en kanslijn 5 ‘Bij elke cliënt een (eigen) netwerk stimuleren en faciliteren om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning’, van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Samen maken we verschil

Dit is geen gemakkelijke uitdaging. Maar het kan. Zo zagen we ook weer tijdens het Lab #4. Met Lab #5 gaan we door op de ingezette weg. Ook nu vanuit het motto ‘groot denken, klein doen’ maken we het verschil en werken we verder aan een maatschappelijke beweging. Samen gaan we aan de slag en willen we nieuwe initiatieven onderzoeken en daarmee experimenteren.

Stap één: inspiratie & informatiebijeenkomst

Ook Lab #5 begint met een online inspiratie- & informatiebijeenkomst. Op maandag 13 mei van 11.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst, staat een aantal goede voorbeelden centraal. We nemen je mee terug naar Lab #4 en deelnemers uit dit lab delen ervaringen. Met elkaar kijken we naar de werkzame elementen van deze voorbeelden van activiteiten voor mensen met een intensieve zorgvraag én de uitdagingen die de deelnemende teams hebben ervaren. Ook is er ruimte om je eventuele vragen te stellen over het traject en deelname.

Stap twee: experimenteertraject 

Na de inspiratie- & informatiebijeenkomst gaat het Lab in september 2024 verder met een experimenteertraject. Hierin gaan maximaal twintig teams van gehandicaptenzorgorganisaties gedurende een traject van een jaar samen experimenteren met het thema ‘werk en activiteiten voor mensen met een intensieve zorgvraag’. Er zijn in die periode vijf inspiratiedagen (Labdagen) en tussendoor gaan de organisaties aan de slag met opdrachten. Experts van binnen en buiten de sector geven praktische tips. Een coach vanuit de VGN helpt de teams met de voortgang. De inschrijfperiode loopt van 13 mei tot en met 31 mei.

Meer informatie Lab 2030 

Het doel van Lab 2030 is om praktische oplossingen te ontwikkelen om Visie 2030, oftewel een betekenisvol leven en gewoon meedoen in de maatschappij, te realiseren. Lab 2030 is een innovatieve werkwijze waarin 'doen' centraal staat. Zorgorganisaties gaan samen aan de slag rondom één thema. In totaal zijn er drie fases: 

  1. een wervings- en selectiefase met de inspiratie- & informatiebijeenkomst en intakegesprekken
  2. een experimenteertraject waarin tien organisaties gedurende negen maanden gaan experimenteren.  
  3. een afsluitend festival waarin geleerde lessen worden gedeeld en ruimte is voor meer ontwikkelingen rond het thema werk en betekenisvolle activiteiten.

Het experimenteertraject is bedoelt voor mensen uit de praktijk. Het team wat deelneemt aan het experimenteertraject bestaat uit 3 of 4 mensen. Er is geen budget nodig. De enige voorwaarden en selectiecriteria zijn: het clientperspectief nauw betrekken (voor deze doelgroep ingebracht door verwanten), een sterke verbinding met de interne organisatie en steun vanuit het management/bestuur. Het eigenaarschap ligt bij jou als organisatie. Tijdens de intake mogen jullie ons overtuigen hoe jullie deze voorwaarden (op eigen wijze) organiseren en garanderen om je plekje in het experimenteertraject te verzilveren!

Benieuwd naar Lab #4? Lees dan de terugblik en bekijk de inspiratiepagina die we maakten naar aanleiding van het afsluitende festival. 

Aanmelden voor inspiratie- & informatiebijeenkomst en/of experimenteertraject

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de inspiratie & informatiebijeenkomst. Meer informatie over het aanmelden voor het experimenteertraject vind je op deze pagina.

Sjors de Ruiter
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sjors de Ruiter