Nieuws

Start nieuwe onderhoudsronde bekostiging langdurige zorg

Onderhoud bekosting langdurige zorg start! De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start na de zomer weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg (voorheen: ZZP-onderhoud). Op basis van knelpunten die de NZa via de verschillende brancheorganisaties in de Wlz ontvangt van zorgaanbieders, doet de NZa onderzoek naar het verbeteren van de bekostiging. Hieronder valt de integrale bekostiging van de zorgzwaartepakketten (zzp’s), het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt).

munten

De NZa beoordeelt samen met de brancheorganisaties, het Zorginstituut Nederland en het CIZ de signalen en gaat bij voldoende urgentie en onderbouwing, aan de slag om een oplossing te vinden.

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Dan verzoek ik u die mij te melden door gebruik te maken van het bijgevoegde signaleringsformulier (bijlage). De VGN  zal vervolgens de binnengekomen knelpunten melden bij de NZa. De NZa neemt geen knelpunten in behandeling die niet  volgens een volledig ingevuld formulier zijn ingediend. 

U kunt de ingevulde formulieren tot uiterlijk 12 september sturen naar hcosijnse@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: