Start nieuwe onderhoudsronde bekostiging langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van knelpunten die de NZa ontvangt van partijen uit het veld, doet de NZa onderzoek. In overleg met de zorgbranches, CIZ, het Zorginstituut Nederland en ZN bekijkt de NZa of het knelpunt kan worden opgelost en op welke wijze. Doel is het permanent verbeteren van de bekostiging. Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Dan vragen wij u die door middel van het bijgevoegde signaleringsformulier aan ons te melden.

U kunt de ingevulde signaleringsformulieren retourneren aan rreusch@vgn.nl. In de bijlage vindt u welke signalen al zijn ingediend voor deze onderhoudsronde.  

De VGN bespreekt ingediende knelpunten met de NZa. Vervolgens beoordeelt de NZa samen met de VGN, andere brancheorganisaties, het Zorginstituut Nederland en het CIZ de signalen en gaat aan de slag om een oplossing te vinden. 

Nieuw dit jaar 
In tegenstelling tot eerdere onderhoudscycli hanteert de NZa dit jaar:

  • een meer dynamisch onderhoudsproces, dus een meer doorlopende periode van inventariseren van mogelijke onderhoudspunten. Er wordt geen harde deadline gesteld voor het indienen van signalen. Een tijdig signaal vergroot wel de kans dat een eventuele oplossing gevonden en meegenomen kan worden bij het vaststellen van de beleidsregels vóór 1 juli 2020, dus van kracht wordt per 2021.   
  • de lijn dat partijen die signalen aandragen bij andere betrokken partijen toetsen hoe zij daar tegenaan kijken, voordat het signaal bij de NZa wordt ingediend. Bijvoorbeeld bij zorgkantoren/ZN. Dit is een verplicht veld in het signaleringsformulier.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van