Nieuws

Start praktijknetwerk 'Vermindering Administratieve Lasten'

23 juni 2015

Op 16 juni 2015 vond de startbijeenkomst van het VGN-praktijknetwerk 'Vermindering Administratieve Lasten' plaats. Vertegenwoordigers van veertien lidinstellingen van de VGN kwamen in Utrecht bijeen om ervaringen uit te wisselen over dit thema. Drie instellingen die hebben deelgenomen aan het Experiment regelarme instellingen (ERAI) gaven een presentatie over hun aanpak en de bereikte resultaten met het terugdringen van administratieve lasten. Vervolgens werd in subgroepen doorgepraat over in hoeverre andere instellingen hieruit inspiratie kunnen opdoen om de administratieve lasten binnen hun organisatie terug te dringen.

Aanleiding voor de VGN om dit praktijknetwerk te starten is de constatering dat de voortdurende aandacht van opeenvolgende kabinetten voor vermindering van administratieve lasten er in de praktijk nooit toe heeft geleid dat gehandicaptenzorginstellingen daadwerkelijk noemenswaardige vermindering van de lastendruk ervaren. Alleen in het Experiment regelarme instellingen (ERAI), waaraan een aantal VGN-lidinstellingen deelnamen, zijn wel goede resultaten geboekt. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft uitgevoerd in het kader van Verantwoordingsdag.

Vervolg

Afgesproken werd dat ieder de komende tijd in de eigen organisatie nagaat of en hoe hiermee aan de slag gegaan kan worden. Na de zomerperiode vindt een vervolgbijeenkomst plaats, waarin de ervaringen van andere instellingen centraal zullen staan. Vanuit de VGN wordt nagegaan of hierbij aansluiting of ondersteuning vanuit VWS (bijv. via het Programma Aanpak Verspilling in de Zorg) mogelijk is. 

Tijdens de startbijeenkomst zijn presentaties verzorgd door Cordaan, Philadelphia en Prisma. De presentaties zijn als bijlage bij dit artikel opgenomen.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher