Nieuws

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

09 mei 2016

Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

Bij normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen deel kunnen nemen. Zorginstellingen, zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ICT leveranciers, adviesbureaus en certificerende instellingen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan één of beide revisietrajecten.

NEN 7510 'Informatiebeveiliging in de zorg'
De herziening van de brondocumenten ISO 27001 27002 ‘Informatietechnologie – beveiligingstechnieken’ en ISO 27799 ‘Informatie beveiligingsmanagement in de gezondheidszorg’ vormen, naast het periodieke onderhoudsmoment van 5 jaar, de aanleiding om te starten met de revisie. Het toepassingsgebied van de norm blijft ongewijzigd. Veel zorginstellingen gebruiken NEN 7510 om informatiebeveiliging een plek te geven in hun bedrijfsvoering en inmiddels zijn er 54 organisaties gecertificeerd tegen NEN 7510. Het ministerie van VWS verwijst naar NEN 7510 in haar wet- en regelgeving (art. 2 van de Regeling Gebruik burgerservicenummer in de zorg).

NEN 7513 'Logging'
NEN 7513 is een uitwerking van de eisen uit NEN 7510 omtrent logging. Logging stelt eisen aan het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen eisen, waaraan hun systemen moeten voldoen. Met de revisie van NEN 7510 dient ook NEN 7513 herzien te worden.

Kick-off bijeenkomst op 20 mei
De kick-off bijeenkomst voor de revisies van NEN 7510 en NEN 7513 vindt plaats bij NEN in Delft. Van 10:00 - 12:00 uur is de startbijeenkomst voor NEN 7510 en van 13:00 - 15:00 uur de bijeenkomst voor NEN 7513. De bijlage bevat de agenda’s (NEN 7510 en NEN 7513) voor de kick-off bijeenkomsten.

Deelname en meer informatie
Voor deelname aan het revisietraject is het noodzakelijk dat u het deelnameformulier getekend heeft ingeleverd bij petra.hendriks@nen.nl.
Voor meer vragen over deze normen of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313 of e-mail shirin.golyardi@nen.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga