Nieuws

Starten met een brancheopleiding? Leer van elkaar!

08 december 2021

Afgelopen zomer is de subsidieregeling van VWS voor de nieuwe brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek in werking getreden. Studenten met een dagbestedingsindicatie kunnen met deze subsidie een brancheopleidingen volgen en met de behaalde certificaten en/of het diploma vanuit de dagbesteding doorstromen naar een passende werkplek of een (beschutte) baan. Maar hoe kom je nu van subsidie naar een klas vol studenten? Wij spraken met Wilma Aalderink, senior beleidsadviseur participatie bij Philadelphia.

Docent legt theorie uit aan twee studenten

Samenwerking

Voor de regio Urk/Flevoland zijn vijf partijen gaan samenwerken en samen hebben zij op dit moment twee groepen voor de opleiding Groen. Wilma: “Voor de zomer waren er twee online webinars van VGN en de Academie waar wij aan hebben meegedaan, daar werden we in groepjes verdeeld om te brainstormen. Deze groepjes werden regionaal ingericht, dus daar kwamen we andere zorgpartijen tegen die ook in onze regio werkzaam zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk ook onze eigen regio contacten. Na het webinar hebben we samen met deze partijen een afspraak gemaakt en zijn we gaan bespreken wat ieders wensen waren rondom de brancheopleidingen. Daar hebben we de intentie naar elkaar uitgesproken om mee te doen. Samen met  Boerderij Groeizaam, Triade Vitree, de Populier Emmeloord, Caritas Urk en Philadelphia Werk & Begeleiding Noord Nederland zijn we met zijn vijven aan de slag gegaan. We hebben allereerst geïnventariseerd hoeveel leerlingen we dachten te hebben. Uitgangspunt was starten met 1 klas van 10 studenten, maar het animo bleek meteen enorm, dus zijn we voor twee klassen gegaan. Allemaal op het thema groen. Dat komt vooral omdat onze dagbestedingslocaties meer op groen gericht zijn. We hebben besproken wie er trekker zou worden voor de aanvraag van de subsidie en deze kwam in dit geval bij ons als Philadelphia.”

Start, liever vandaag dan morgen

De aanvraagperiode van de eerste subsidieperiode was afgelopen zomer. “Alle onderbouwingen aanleveren is goed te doen. Je hoeft geen grote verantwoording te schrijven, het is een kwestie van formulieren invullen en dat is echt goed te doen. De uitdaging zit hem vooral in zo vroeg mogelijk samen starten. Vanaf moment één is het handig om voorbereidingen te treffen en samen beslissingen te nemen. Hoeveel leerlingen denken we op te leiden? Voor welke opleiding? Waar gaan we de lessen doen en wie gaan we dan opleiden als trainer of trainers? En waar is dan de praktijkles? Je moet een plek hebben waar dit kan en in ons geval met opleiding groen ook waar je gereedschap hebt en noem maar op. Wij hebben gezamenlijk besloten om twee mensen van Philadelphia op te leiden als trainers. We hebben bewust gekozen voor twee zodat zij samen kunnen sparren en elkaar ook kunnen vervangen. Ik zou een ieder willen meegeven om juist zo snel mogelijk te starten met deze praktische kanten. Nadat de subsidie namelijk wordt toegekend heb je drie maanden om te starten, maar de trainers moeten ook getraind worden, de intakegesprekken voor studenten moeten gevoerd worden en dan heb je deze tijd echt hard nodig. Kun je vandaag al starten met bepaalde zaken? Doe dat dan vooral meteen. De benodigde informatie voor de subsidieaanvraag is al bekend en daardoor kun je direct goed inschatten of de subsidie toegekend zal gaan worden.”

Een groter netwerk voor iedereen

In de samenwerking hebben de vijf partijen twee klassen samengesteld die de brancheopleiding Groen gaan volgen in de omgeving van Urk en Emmeloord. Er zijn inmiddels meer dan 20 cliënten geïnteresseerd in de opleiding, waarbij zij middels intake- en vervolggesprekken met elkaar gaan vaststellen wie in welke klas kan starten. Zij willen groepen zoveel mogelijk mengen vanuit de verschillende deelnemende organisaties, zodat de deelnemers een netwerk opbouwen en er efficiënt gebruik kan worden gemaakt van de diverse locaties. “De klassikale lessen worden straks gegeven op een goed bereikbare locatie in de regio en de praktijklessen volgen de studenten bij hun eigen zorgaanbieder. De trainers zijn ondertussen geheel opgeleid en de intakegesprekken met de studenten vinden nu volop plaats. De planning is dat we half januari starten met de twee groepen. Voor de aanvraag van de subsidie hebben begeleiders van de vijf partijen met hun cliënten een eerste inventarisatie van potentiële deelnemers gemaakt. Dat was voor dat moment voldoende. Nu we de subsidie hebben zijn we alle intakegesprekken aan het voeren en kijken we wie bij elkaar in de les past zodat naast leren ook sociale elementen worden meegenomen. Deze intakegesprekken zijn met de cliënt en soms ook met een vertegenwoordig of een verwant erbij. "

Tip bij de nieuwe subsidie ronde 

Ondertussen is er een heel netwerk van samenwerkingen. Philadelphia zit als zorgorganisatie verspreid in negen regio’s. Op andere plaatsen in het land doen zij ook nog mee met de brancheopleidingen. Zo is er in regio Utrecht een groep bezig om te starten met de opleiding Facilitair. “De kennis en ervaringen die wij nu in Urk hebben opgedaan gebruiken wij natuurlijk straks bij de nieuwe aanvraagperiode. Zo kwamen wij erachter dat het handig is dat een zorgaanbieder die via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) dagbesteding aanbiedt of een WMO contact heeft met de gemeente de subsidie kan aanvragen. Kleinere zorgorganisaties die geen contracten hebben kunnen vervolgens als onderaannemers meedoen. Als tip zou ik dan ook graag willen meegeven – ga als zorgaanbieders met elkaar in gesprek en haal het beste in elkaar omhoog! Want als je het samen doet kun je voor heel veel studenten iets betekenen, en daarnaast met zijn allen moet je ook leren. Je hoeft niet op te zien tegen het formele deel, vooral je aandacht besteden aan de uitvoering.”

Oproep aan nieuwe studenten

Wat zou je nieuwe studenten willen adviseren? “Laat je informeren over de brancheopleidingen, misschien is dit ook iets voor jou. Ga eens kijken bij één van de zorgorganisaties en doe een les mee om te kijken of het wat voor je is. Iedereen is altijd welkom, iedereen mag op zijn eigen manier leren…”

Aanhaken?

Wil je ook aanhaken bij een samenwerking van Philadelphia? Mail Wilma dan via participatie@philadelphia.nl.

Vanaf 17 januari 2022 nieuwe subsidie aanvraagperiode

Aan de start van het nieuwe jaar is het weer mogelijke subsidie aan te vragen. Zorgorganisaties kunnen vanaf 17 januari t/m 11 februari 2022 bij Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen een subsidieaanvraag indienen. Lees hier meer over op de website van de Academie.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn