Nieuws

Stem tijdig met zorgkantoor af over Wlz-meerkosten corona

In de beleidsregels 'corona’ is vastgelegd dat de extra gemaakte kosten (corona-meerkosten) die aanbieders tot het einde van het jaar maken, voor vergoeding in aanmerking komen. Het is belangrijk tijdig stil te staan bij het proces dat daarvoor geldt.

Geld

De zorgaanbieder kan de extra gemaakte kosten die het gevolg zijn van corona gezamenlijk met het zorgkantoor opnemen in de herschikkingsronde 2020. Een aanvraag om vergoeding van deze extra gemaakte kosten kan uitsluitend tweezijdig bij de NZa worden ingediend. Het formulier waarin het verzoek om vergoeding van extra kosten is vastgelegd (herschikkingsformulier) moet vóór 1 november 2020 bij de NZa worden ingediend. De VGN raadt aanbieders aan om dit tijdig met het zorgkantoor af te stemmen.

Extra kosten die zorgaanbieder maken vanaf 31 oktober, kunnen niet meer worden meegenomen in de herschikkingsronde. Deze kosten kunnen aanbieders opgeven bij de nacalculatie-opgave 2020. Dat geldt ook voor corona-meerkosten die aanbieders eerder het jaar gemaakt hebben, maar die niet bij de herschikkingsronde worden meegenomen.

In de handreiking die Fizi en de brancheorganisaties VGN, ActiZ en de Nederlandse GGZ hebben opgesteld, zijn handvatten en adviezen opgenomen over berekening en onderbouwing van de meerkosten.

Deze pagina is een onderdeel van: