Nieuws

Stemmen vaak te ingewikkeld voor mensen met een beperking

06 maart 2018

‘Ik word altijd zenuwachtig van de rij’, zegt Wouter als antwoord op de vraag of hij stemmen moeilijk vindt. Kelly vindt de vragen op de gewone stemwijzer vaak heel lastig. ‘Dan vraag ik of mijn moeder mij helpt.’

Wouter en Kelly hebben een verstandelijke beperking. Het stemmen is vaak te ingewikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze lopen tegen praktische problemen aan, zoals het niet begrijpen van informatie over de verkiezingen en moeite met invullen van het stembiljet. Dit geldt ook voor mensen met een visuele beperking.

Eigen keuze
Veel organisaties in de gehandicaptenzorg besteden aandacht aan de verkiezingen. Ze willen mensen met een beperking zo goed mogelijk voorbereiden, zodat ze straks in het stemhokje hun eigen keuze kunnen maken.

Zo organiseerde gehandicaptenzorgorganisatie Ipse de Bruggen, waar Wouter en Kelly ondersteuning krijgen, in februari een workshop. Cliënten kregen uitleg over wat de gemeenteraad doet en ze leerden stemmen via de leermodule hoewerktstemmen.nl. Ook gingen ze proefstemmen in een nagemaakt stemlokaal inclusief rood potlood en stemformulier.

De workshop bij Ipse de Bruggen werd georganiseerd door voorlichtingscentrum ProDeMos en Stichting Leerzelfonline. Prodemos organiseert zo’n veertig workshops in het land. Ook hebben ze voor mensen met een licht verstandelijke beperking een verkiezingskrant, heldere filmpjes met uitleg en de website stemjijook.nu ontwikkeld.

Hulp in het stemhokje
De VGN vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking met de nodige ondersteuning hun eigen keuze kunnen maken, ook in het stemhokje. Dat mag nu niet. De VGN pleit voor aanpassing in de Kieswet zodat hulp is toegestaan, net zoals het Mensenrechtenverdrag vereist.

Daarnaast roept de VGN de gemeenten en politieke partijen op de toegankelijkheid te vergroten door bijvoorbeeld het stembiljet te vereenvoudigen en informatie in begrijpelijke taal beschikbaar te maken.

Met name voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om te stemmen, zoals met een stemcomputer. Acht stembureaus in Den Haag experimenteren tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen met speciale apparatuur zodat deze groep zelfstandig kan stemmen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen