Nieuws

Sterke groei aantal medewerkers in 2017

23 augustus 2018

Uit recente gepubliceerde gegevens van het onderzoeksprogramma AZW blijkt dat in 2017 het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg is gegroeid met zo’n 9.000 medewerkers. Desondanks zijn er veel moeilijk vervulbare vacatures waarover de VGN zich zorgen maakt.

Begin 2016 werkten 164 duizend medewerkers in de gehandicaptenzorg, eind 2017 maar liefst 173 duizend, een stijging van bijna 5,5%. In geen van de andere zorg en welzijn branches was de groei zo fors. Het aantal fulltime banen is in deze periode gegroeid met 7.700. Het gemiddelde aanstellingspercentage is daarmee iets toegenomen.

Zorgen om krappe arbeidsmarkt
Het is een knappe prestatie geweest om deze groei in medewerkers te bereiken aangezien de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Het CBS constateerde onlangs dat het potentieel aan medewerkers onvoldoende is om het stijgende aantal vacatures in te vullen. Ook in de gehandicaptenzorg is dit een van de grootste uitdagingen voor de komende periode. Ondanks de stijging van het aantal medewerkers zijn bij veel organisaties vacatures die moeilijk vervulbaar zijn. Als dit zich doorzet ontstaan problemen in de continuïteit van de benodigde zorg en ondersteuning.
Om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken zijn in alle regio’s actieplannen opgesteld, de zogenaamde RAAT’s. Aanvullend op hetgeen organisaties zelf ondernemen zet de VGN in op het werven van zij-instromers.

Totale werkgelegenheid zorg en welzijn
Ook in de andere zorg- en welzijnsbranches is sprake geweest van een groeiend aantal medewerkers in 2017 en ook zij ervaren de steeds krappere arbeidsmarkt. Momenteel werken ruim 1,2 miljoen mensen in de sector. Omgerekend betekent dit dat bijna 14% van de gehele beroepsbevolking werkzaam is in zorg en welzijn.

Over het onderzoeksprogramma zorg en welzijn
Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn heeft tot doel partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang (WJK).

Deze pagina is een onderdeel van: