Nieuws

'Sterker dan de kick' erkend als interventie

02 december 2015

Tegen vrienden die drugs gebruiken, zegt Laurence Corneile (28): ‘Jongens, laat me weten als je ervan af wilt. Dan bel ik de mensen van Sterker dan de kick.’ Zelf nam hij met succes deel aan deze training, waaraan Markant aandacht besteedt in het decembernummer.

Sterker dan de kick werd onlangs erkend als ‘goed onderbouwde interventie’, door de Erkenningscommissie gehandicaptenzorg, voorgezeten door hoogleraar Pauline Meurs. Samen met andere erkende interventies wordt de training opgenomen in de databank van het Kennisplein Gehandicaptensector. Dit project van Vilans werd in 2014 gestart op verzoek van het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland, en de sector. Met als doel dat professionals beter zicht krijgen op de kwaliteit van interventies.

Motivatie

Sterker dan de kick werd ontwikkeld door Dichterbij, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University. De training richt zich vooral op het versterken van de ‘intrinsieke motivatie’ van deelnemers om hun verslavingsproblemen aan te pakken. Trainster Annemarie Kroon: ‘Vaak hebben cliënten het gevoel te moeten stoppen voor hun ouders, of omdat hun begeleider erop aandringt. Maar hoe staan ze er zelf tegenover? Wij zeggen niet: wat jij doet vinden wij slecht en ongezond.’  

Op straat

Laurence Corneille drinkt alleen nog af en toe een biertje. Hij somt op dat drank en drugs slecht zijn voor je gezondheid, dat je er steeds meer van nodig hebt, en dat je zelf kunt beslissen hoe je je leven wilt leiden. ‘Als ik die cursus niet had gehad’, zegt hij, ‘dan had ik nog steeds op straat geleefd.’

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: