Nieuws

Tweede, herziene druk Sterker dan de kick

10 april 2017

Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen verslaafd raken. Bijvoorbeeld aan alcohol en drugs, maar ook aan internet en videogames.  Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts is in 2013 de training Sterker dan de kick ontwikkeld door Dichterbij Kennisn@ in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University). Op basis van feedback van zowel mensen met een licht verstandelijke beperking die de training hebben gevolgd zelf, als van trainers en ervaringsdeskundigen is nu een nieuwe herziene druk verschenen.

De training Sterker dan de kick is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die door het overmatig gebruik en/of misbruik daarvan in de problemen komen. Het doel van de training is om mensen met een lichte verstandelijke beperking vanuit zichzelf te motiveren om het gebruik of misbruik van middelen te veranderen (autonome motivatie). In 2015 is Sterker dan de kick erkend door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg.

Op basis van feedback van zowel mensen met een lichte verstandelijke beperking die de training hebben gevolgd als van trainers en ervaringsdeskundigen die als co-trainer met ons hebben samengewerkt, is een nieuwe herziene druk Sterker dan de kick verschenen. Een aantal onderdelen zijn herschreven waardoor de training nog beter aansluit bij de deelnemers. De herziene trainershandleiding Sterker dan de kick is te bestellen via de website van Sterker dan de kick.

Kijk voor meer informatie op de website van Kennisplein Gehandicaptensector.