Nieuws

Stichting OpleidingsErkenningen Care opgericht

09 november 2010

Veel instellingen ontwikkelen bij- en nascholingstrajecten, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten. Daardoor wordt de kwaliteit van de opleiding niet objectief gewaarborgd. Door de toegenomen eisen aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening én de toenemende concurrentie wordt het steeds belangrijker dat instellingen de deskundigheid van hun medewerkers expliciet aan externe stakeholders aan kunnen tonen. Zeker als medewerkers niet beschikken over initiële zorgdiploma’s. Daarom heeft de VGN de Stiching OpleidingsErkenningen Care (SOEC) opgericht.

Het doel van SOEC is om de kwaliteit van deze bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen. 

Onafhankelijk bestuur
SOEC kent een onafhankelijk bestuur dat de kwaliteit van de verstrekte erkenning waarborgt. Daarnaast bleek bij de ontwikkeling van SOEC dat de toepassing van de beoordelingscriteria bijdraagt aan een verdere kwaliteitsverhoging van de opleidingen en versterking van het loopbaanbeleid in de gehandicaptenzorg. 

Erkende competentieprofielen
SOEC is gebaseerd op de erkende competentieprofielen in de gehandicaptenzorg. Daardoor kan per cursus expliciet worden aangeven welke competentie de cursist in de opleiding verwerft. Dit biedt gehandicaptenzorgmedewerkers de mogelijkheid om gestructureerd te werken aan hun gewenste ontwikkeling. Dat komt het loopbaanbeleid ten goede. Ook biedt dit bij (interne) sollicitaties een duidelijk beeld van de verworven competenties van de kandidaat.

Beoordeling
Voor de beoordeling werkt SOEC samen met Calibris Contract. Als kenniscentrum beschikt Calibris Contract over veel deskundigheid rond (beroeps)opleidingen. Daarnaast heeft zij veel ervaring met het uitvoeren van erkenningsregelingen voor scholingstrajecten. Bij de beoordeling werkt Calibris samen met een beoordelingcommissie die bestaat uit onderwijsdeskundigen en materiedeskundigen uit de gehandicaptenzorg. Door deze samenwerking wordt zowel de onderwijskundige kwaliteit als inhoudelijke kwaliteit van de erkende opleidingen bewaakt. Ook wordt op deze wijze geborgd dat de nieuwe, zorginhoudelijke ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg in de beoordelingen worden meegnomen. 
Uiteraard is de beoordelingscommissie dusdanig samengesteld dat beoordelaars niet over aanvragen van hun eigen instelling hoeven te oordelen. Hiervoor beschikt het SOEC over een vast poel van beoordelaars.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sarie Baars, 06-41174494 s.baars@calibrisadvies.nl Ook kunt u contact opnemen met dhr. A. (Aart) Bertijn, 06-13204748 

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: