Nieuws

Waarom een erkenningsysteem?

09 november 2010

Het wordt door de toenemende concurrentie en verantwoordingseisen voor gehandicaptenzorginstellingen steeds belangrijker om de gewenste kwaliteit van zorg en ondersteuning aan te kunnen geven. De deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers speelt een essentiële rol bij de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten. De laatste jaren besteden externe Stakeholders zoals de IGZ bij hun inspecties nadrukkelijk aandacht aan de deskundigheid van het personeel. Het is voor instellingen in de gehandicaptenzorg dan ook steeds belangrijker geworden om de deskundigheid van hun medewerkers expliciet aan te kunnen tonen. Zeker daar waar medewerkers niet beschikken over initiële zorgdiploma’s.

In de gehandicaptenzorg worden veel bij- en nascholingstrajecten door de instellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld. Vaak zijn deze opleidingstrajecten gericht op het verwerven specifieke competenties voor het werken met bepaalde, cliëntgroepen. Voor commerciële onderwijsinstellingen is het door de beperkte omvang van deze cliëntgroepen vaak niet mogelijke om hier zelfstandig een commercieel opleidingsaanbod voor te ontwikkelen. Dit maakt wel dat de kwaliteit van deze opleidingstrajecten niet objectief is gewaarborgd. Daarnaast is het voor andere gehandicaptenzorginstellingen vaak niet duidelijke welke competenties de medewerker in een bij- of nascholingstraject heeft verworven.

Daarom heeft de VGN het initiatief genomen om het erkenningsysteem te ontwikkelen voor de bij- en nascholingstrajecten voor medewerkers: het SOEC. Met dit erkenningsysteem is het mogelijk om de kwaliteit van de opleiding objectief te gewaarborgd. Doordat het SOEC gebaseerd is de erkende competentieprofielen in de gehandicaptenzorg, kan per cursus expliciet worden aangeven welke competentie uit de cursisten in de opleiding hebben verworven. Dit biedt gehandicaptenzorgmedewerkers de mogelijkheid om gestructureerd te werken aan hun gewenste ontwikkelen, wat het loopbaanbeleid ten goede komt. Tevens biedt dit bij (interne)sollicitaties een duidelijk beeld van de verworven competenties van de betreffende kandidaat.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: