Nieuws

Opleiding Breinbasics van InteraktContour erkend!

16 juli 2018

Om nieuwe medewerkers van InteraktContour zo goed mogelijk te faciliteren in het omgaan met cliënten met niet aangeboren hersenletsel, nemen zij deel aan het leertraject ‘Breinbasics’. Hier leren ze meer over hersenletsel, het brein, rouw en verliesverwerking én methodisch handelen. Het traject is blended opgebouwd, wat een mix betekent van online en offline leren. Deze opleiding is sinds kort erkend door het de Stichting Opleidingserkenningen Care (SOEC). De VGN feliciteert InteractContour met dit mooie resultaat.

De opleiding Breinbasics voor (nieuwe) medewerkers van InteraktContour is de afgelopen periode doorontwikkeld volgens de nieuwste inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen. Zo zijn er afgelopen jaar tien collega’s opgeleid als trainer en ontvangen zij 'coaching on the job'. Er zijn drie leerroutes opgesteld en ook voor stafmedewerkers is er een specifiek programma. Elke leerroute is door het SOEC gecertificeerd en de opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel NAH van de gehandicaptenzorg. 

De auditor van de SOEC heeft geconstateerd dat de opleiding een zeer goed doordacht leertraject is, waarin alle aspecten op opleidingskundig en onderwijskundig gebied zijn meegenomen. Dit getuigd van de kwaliteit van het opleidingsaanbod dat door InteractContour aan haar medewerkers wordt aangeboden.

Zo maken de zorgprofessionals van InteractContour met elkaar een forse stap in nog betere zorg.

Over SOEC

Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten. SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: