Nieuws

Leergang NAH van Amarant erkent

01 maart 2017

Eind 2017 heeft de Amarant Academie haar leergang Niet Aangeboren Hersenletsel voorgelegd aan de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC). Het SOEC heeft deze leergang beoordeeld op basis van de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld. De leergang NAH voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en het SOEC heeft de erkenning met veel genoegen aan de Amarant Academie verstrekt. De VGN feliciteert de Amarant Academie met deze nieuwe SOEC-erkenning.

Naast een heldere visie op leren, zijn de kwaliteitseisen die Amarant stelt aan haar opleiders vergelijkbaar met het beroepsonderwijs. De leergang duurt 6 maanden en is opgebouwd uit gevarieerde mix aan leeractiviteiten en wordt afgesloten met een praktijktoets. Deze opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel NAH van de VGN.

 

Verlening erkenningen
De door het SOEC erkende opleidingen worden periodiek her beoordeeld. Uit de recente audit van de  erkenning leergangen (SG)LVG, EMB, Ouderen, Senior begeleiders, Medewerkers Wijkzorg/Werk- dagbesteding en OMG van Amarant Groep blijkt dat hun visie op leren is doorontwikkeld én op een adequate wijze is vertaald in bovengenoemde leergangen. Het werkplekleren en het informele leren krijgt binnen Amarant Groep een belangrijke plaats. Amarant Groep onderschrijft dat het voor beroepskrachten van groot belang is om vakbekwaam te worden en te blijven, zeker in een wereld die snel veranderd. In een veilig en sterk leerklimaat kunnen zowel ervaren medewerkers als leerlingen / studenten zich ontwikkelen. Bekwaam worden en blijven vraagt een permanente investering in leren.

Over SOEC
Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten. SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: