Nieuws

Stijging aantal medewerkers in gehandicaptenzorg

17 juli 2017

Daar waar in een aantal andere zorgbranches nog sprake is van krimp is er in de Gehandicaptenzorg een stijging te zien van het aantal medewerkers. Eind 2016 waren bijna 165.000 medewerkers werkzaam in de Gehandicaptenzorg, ten opzichte van 161.000 in 2015 (+2,5%). Dit blijkt uit recent gepubliceerde gegevens van het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn.

Naast de stijging van het aantal medewerkers zien we ook dat het aantal FTE in de branche gestegen is. In totaliteit blijft de gemiddelde deeltijdfactor van de Gehandicaptenzorg met 0,73 op hetzelfde niveau als 2015.

Andere branches in de ‘care’ (VVT en GGZ) zijn ook in 2016 geconfronteerd met een krimp van het personeelsbestand. Het geheel van zorg en welzijn toont een lichte stijging, na jaren van krimp.

Aandeel vrouwen onverminderd hoog

De sector zorg en welzijn staat bekend als een sector waar veel vrouwen werkzaam zijn. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Voor de gehandicaptenzorg is dit beeld niet anders, met een medewerkersbestand waarvan meer dan 80% vrouw is. Van enige fluctuatie ten opzichte van voorgaande jaren is eigenlijk geen sprake.

Hoog percentage vaste dienstverbanden

Het aandeel vaste dienstverbanden in de sector zorg en welzijn is hoger dan die van andere sectoren. Dit beeld zagen we vorig jaar al en hierin is geen verandering gekomen. Ook in onze branche hebben meer dan 80% van de medewerkers een vast contact. 

AZW Actueel

Het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn (AZW) geeft inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om zo actueel mogelijk te zijn verschijnt er drie keer per jaar een AZW actueel. Aansluitend hieraan volgt het integrerend jaarrapport zorg en welzijn.

Voor meer informatie over het programma, zie www.azwinfo.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: