Nieuws

Streefdatum invoering nieuwe Aanbestedingswet 1 april 2013

12 december 2012

De nieuwe Aanbestedingswet kan niet worden ingevoerd per 1 januari 2013. De nieuwe streefdatum wordt 1 april 2013. Dit komt omdat het Aanbestedingsbesluit nog steeds voor advies bij de Raad van State ligt. Zo schrijft de minister in zijn brief van 7 december jl  aan de kamer (bijlage brief).

beeld van vrouwe justitia tegen blauwe lucht

Het is niet mogelijk de Aanbestedingswet op een ander moment in werking te laten treden dan het Aanbestedingsbesluit. De reden hiervoor is dat het Aanbestedingsbesluit ook implementatie bevat van de Europese richtlijnen. Als de wet zonder het besluit in werking zou treden, dan zouden de Europese richtlijnen niet volledig worden geïmplementeerd.

In oktober is de nieuwe aanbestedingswet al aangenomen door de Eerste Kamer. 

TenderNed

Met de nieuwe Aanbestedingswetzijn aanbestedende diensten (lees: gemeenten) verplicht om bij alle opdrachten die openbaar aangekondigd worden, gebruik te maken van TenderNed. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen. U vindt hier alle opdrachten van de Nederlandse overheid. De wet verplicht u als aanbieder niet om via TenderNed in te schrijven, maar de aanbestedende dienst kan dit in zijn documenten wel zo bepalen.

Hoewel er volgens de wet geen verplichting voor u als aanbieder geldt om digitaal in te schrijven, zou uw instelling nu al kennis kunnen nemen van TenderNed en uw zorginstelling als onderneming alvast te registreren. Een aanbestedende dienst kan u bijvoorbeeld alleen uitnodigen voor een onderhandse aanbesteding als u zich op TenderNed heeft geregistreerd als onderneming.

Gegevens slechts één keer uploaden in een eigen online bedrijfsdossier

U beheert in TenderNed zelf online een bedrijfsdossier. Hierin worden alle gegevens en documenten opgeslagen die u bij volgende aanbestedingen opnieuw kunt gebruiken: de inschrijving Kamer van Koophandel, jaarcijfers, referenties, certificaten, etc. De veelgevraagde bewijsstukken worden vervolgens automatisch gekoppeld aan de criteria van uw aanmelding of inschrijving. Zie ook bijgevoegde brochure: in zes stappen digitaal inschrijven.

Deze pagina is een onderdeel van: