Nieuws

Subsidie toegekend voor project Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking

16 december 2015

ZonMw heeft subsidie toegekend voor het advance-care-planning-project voor mensen met een verstandelijke beperking, opgezet door de Koraalgroep en het Nivel. Het project heeft een looptijd van drie jaar en zal naar verwachting op 1 februari 2016 van start gaan.

Advance Care Planning (ACP) betekent dat cliënten en naasten met professionals hun wensen en behoeften voor toekomstige zorg bespreken en vastleggen. Door deze proactieve benadering komen zij minder onvoorziene situaties tegen en krijgen cliënten en hun naasten meer regie over de zorg, wat de kwaliteit van leven ten goede komt. Deze methode is niet vanzelfsprekend in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit komt mede door de moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat is betrokken in de zorg. 

Doel

In dit project wordt een methodiek en training voor ACP ontwikkeld en getoetst voor (huis)artsen, verpleegkundigen en begeleiders. Doel is om ACP te integreren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties die gaan meewerken aan dit project zijn - naast de Koraalgroep en het Nivel - onder andere Daelzicht, Pergamijn, Abrona en het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuid-oost Brabant.