Nieuws

Subsidieoproep ZonMw: Inclusief werkgeverschap in het MKB

13 oktober 2021

Vanuit het programma Onbeperkt Meedoen! Stelt ZonMw subsidie beschikbaar om inclusief werkgeverschap in bevorderen. Met deze subsidie worden werkgever in het MKB gestimuleerd om de drempels binnen organisaties weg te nemen die een baan, samenwerking met collega’s en de doorgroei van de werknemers in de weg staan. Zodat mensen met een beperking optimaal in het kunnen functioneren en zich kunnen door ontwikkelen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 1 november bij ZonMw worden ingediend.

Jongen in rolstoel achter computer
Jongen in rolstoel achter computer

Wie kunnen indienen?

De subsidie is bedoeld voor organisaties in het MKB die streven naar een inclusieve werkvloer. En daar al actief mee bezig zijn. Verschillende typen organisaties kunnen een aanvraag indienen, zoals bedrijven, maar ook platforms of organisaties van werkgevers. Uit de subsidieaanvraag moet blijken dat zij in het project samenwerken met een professional op het gebied van inclusief werkgeverschap, ervaringsdeskundigen en, optioneel, met andere werkgevers.

Omvang subsidie

Het maximale subsidiebedrag is € 50.000 voor de duur van 12 maanden. ZonMw stelt hieraan de voorwaarde dat de aanvrager zelf aanvullend minimaal 40% van het aangevraagde bedrag inbrengt in het project. De financiële bijdrage kan van de eigen organisatie komen of van externe sponsoren of partners. De bijdrage kan bestaan uit geld of uit het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld menskracht of vergader- of kantoorruimte, ter waarde van het vereiste bedrag

Subsidie aanvragen

U de subsidie “Inclusief werkgeverschap in het MBK” aanvragen via de link op de website Inclusief Werkgeverschap MKB - ZonMw. Hier vindt u ook meer informatie over deze subsidieaanvraag, contactpersonen en de aanvraagprocedure.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn