Nieuws

Nieuwe subsidiekansen voor zorgprofessionals vanuit Gewoon Bijzonder

08 maart 2022

Wil je als zorgprofessional de gezondheid van of medische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking onderzoeken? Of gastlessen verzorgen bij zorgopleidingen? Het ZonMw kennisprogramma Gewoon Bijzonder stimuleert zorgprofessionals hiervoor met subsidies en vouchers. Tot 31 maart kunnen hiervoor aanvragen worden ingediend.

Beeld van één hoofd met twee verschillende helften
Illustratie: Sylvia Weve

Onderzoek naar gezondheid van of medische problematiek bij mensen met VB

De meerwaarde voor de zorgpraktijk en voor de mensen zelf, die ontstaat door beantwoording van de onderzoeksvraag, moet duidelijk uit de aanvraag blijken en onderbouwd zijn.
Het moet gaan om een nieuwe onderzoeksvraag, die kan worden beantwoord met bestaande data, beperkt aanvullend onderzoek of met behulp van een literatuurstudie.
De subsidie is persoonsgebonden en bedoeld voor uitvoerende zorgprofessionals die de ambitie hebben om zich, in aanvulling op hun werk, bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek. De uitvoerend zorgprofessional dient aantoonbaar affiniteit te hebben met mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve zorgvraag. Zij kunnen maximaal € 50.000,- aanvragen, voor de duur van maximaal 12 maanden.

‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ 

Doel is financiële ondersteuning bieden voor kruisbestuiving tussen gehandicaptenzorgorganisaties en zorgopleidingen in mbo/hbo. Bijv. via zorgprofessionals die gastlessen verzorgen en via docenten die praktijkervaring opdoen. De voucher van maximaal 10.000 euro voor een periode van maximaal 12 maanden, zijn bedoeld voor een mbo/hbo (maatschappelijke) zorgopleiding en een gehandicaptenzorginstelling samen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2022. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Indien het totale budget van € 100.000,- uitgeput is voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep.

Verdere informatie 

Voor de gehele subsidieoproep over onderzoek naar gezondheid, klik hier. 
Voor de gehele subsidieoproep over de Gewoon Bijzonder vouchers, klik hier. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth, programmamanager Gewoon Bijzonder (+31 70 349 52 30; gerth@zonmw.nl)

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: