Nieuws

Nieuwe subsidiekansen vanuit ZonMw-programma Gewoon Bijzonder

18 augustus 2023

Gehandicaptenzorgorganisaties die hun interventies willen indienen in de Databank Erkende Interventies kunnen hiervoor een subsidie van maximaal € 25.000 aanvragen. Omdat het indienen van interventies een intensief proces is, wil ZonMw met deze subsidie het opstellen van de benodigde documenten (een Nederlandstalige handleiding, een procesevaluatie en een werkblad met interventiebeschrijving) faciliteren. Ook kunnen gehandicaptenzorgorganisaties samen met onderwijsinstellingen bij ZonMw onderwijsvouchers van maximaal maximaal € 10.000,- aanvragen voor financiële ondersteuning bij het organiseren van bewustwording over de gehandicaptensector bij scholieren en/of voor kruisbestuiving tussen zorg en onderwijs.

Subsidie Databank Erkende Interventies

ZonMw wil het indienen van interventies Databank Erkende Interventies van Vilans ondersteunen, zodat uiteindelijk meer bewezen effectieve interventies uit de verstandelijk gehandicaptenzorg in deze databank worden opgenomen. In de context van de oproep wordt onder een interventie verstaan: een doelgerichte en systematische werkwijze voor professionals en/of informele zorgverleners in de langdurende zorg, praktisch en theoretisch onderbouwd: een aanpak, methode, programma, ondersteunings-, begeleidings- of behandelvorm voor mensen met een beperking. Interventie-eigenaren, van interventies gericht op de kwaliteit van zorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking in de langdurige zorg, kunnen tot 30 november 2023 een subsidieaanvraag van maximaal € 25.000 indienen.  Voor meer informatie, zie de toelichting van ZonMw.

Vouchers Gewoon Bijzonder 2023

ZonMw wil vanuit het programma Gewoon Bijzonder bijdragen aan bewustwording over de gehandicaptensector bij de potentiële zorgprofessionals van de toekomst en kruisbestuiving stimuleren door onderwijs en zorg van elkaar te laten leren. Daarom bieden de vouchers financiële ondersteuning bij het organiseren van bewustwording over de gehandicaptensector bij scholieren en/of voor kruisbestuiving tussen zorg en onderwijs. Zoals via het verzorgen van gastlessen door zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. Gehandicaptenzorgorganisaties kunnen samen met basis- en middelbaren scholen en mbo/hbo tot 30 november 2023 vouchers van maximaal € 10.000,- aanvragen. Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt hierbij. Indien het totale budget van € 200.000,- uitgeput is voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep. Voor de uitvoering van de voucher staat een periode van maximaal 12 maanden. Voor meer informatie, zie de toelichting van ZonMw.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten