Nieuws

Subsidieoproepen voor Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J)

07 maart 2019

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) biedt subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie van de kwaliteit van de forensische zorg. Tot 1 april kunnen voorstellen worden ingediend gericht op interventies, risicoscreening kortverblijvers, vaktherapie en signalering van radicalisering en extremistisch geweld in de forensische zorg.

Kwaliteit forensische zorg logo

Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) is ingericht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onderzoek en ontwikkeling in de forensische jeugdzorg te stimuleren. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie verzorgt de projectcoördinatie van KFZ.

Procedure

KFZ-J zet een callronde uit waarin zorginstellingen en kennisinstituten met expertise en netwerk in het forensisch jeugdveld worden uitnodigd, om op basis van een concrete vraag, een projectvoorstel in te dienen. De instellingen hebben dan de mogelijkheid om in te schrijven op deze calls. Projectvoorstellen worden in twee rondes beoordeeld door de programmacommissie KFZ-J. Voor meer informatie, klik hier.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: