Nieuws

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Leestijd: 1 minuten
10 januari 2023

Tot het eind van deze maand kunnen werkgevers een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling na 2 jaar ziekte aanvragen. Mede op verzoek van het Ministerie van VWS brengen we deze regeling, die tijdelijke ondersteuning biedt aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg, nog eens onder uw aandacht. De regeling geldt namelijk ook voor niet-coronagerelateerde langdurige ziekte.

Loondoorbetaling na 2 jaar ziekte

De regeling stimuleert werkgevers om een verlenging van de loondoorbetaling na het tweede ziektejaar af te spreken met de betreffende werknemer. Hiermee wordt de periode voor herstel en re-integratie verlengd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Het doel is om daarmee meer langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor het werk in de zorg.

Ook voor niet-Covid-situaties

In tegenstelling tot wat veel werkgevers denken is deze regeling niet alleen voor zorgmedewerkers met post-COVID. Het gaat om alle zorgmedewerkers die in de periode maart 2020 tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden.

Aanvraag indienen

Werkgevers kunnen nog tot en met 31 januari 2023 een aanvraag indienen. Daarna zal de regeling worden stopgezet. Op de website van DUS-I is meer informatie te vinden.

Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als:
1. voor een werknemer na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken;
2. het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd;
3. het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd.

De subsidie bedraagt € 1.100 per maand waarin een verlengde loondoorbetaling heeft plaatsgevonden.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: