Nieuws

Symposium 'Binden vanuit de basis'

27 augustus 2012

Op 17 en 20 september organiseert Vilans het symposium 'Binden vanuit de basis'. Tijdens dit symposium krijgen de deelnemers handvatten hoe de organisatie van het vrijwilligerswerk op een duurzame en effectieve manier opgezet kan worden. Gekeken wordt naar verantwoordelijkheden en taken: bij wie liggen die en wat is daarin te verbeteren?

De rol van vrijwilligers in zorgorganisaties wordt steeds belangrijker, zeker met de recente bezuinigingen en beleidswijzigingen. Vrijwilligers kunnen een zinvolle en verrijkende rol spelen in de zorg aan cliënten. Werven en matchen van de juiste personen, begeleiden van vrijwilligers en samenwerken met beroepskrachten zijn dan erg belangrijk. Coördinatoren vrijwilligerswerk proberen dat allemaal in goede banen te leiden. Maar passen al die taken wel bij deze functionaris? In de praktijk zien we dat de organisatie van vrijwilligerswerk effectiever en efficiënter verloopt als de verantwoordelijkheden breder in de organisatie liggen.

Het symposium is bedoeld voor coördinatoren vrijwilligerswerk, kwaliteitsmedewerkers, stafleden, beleidsmedewerkers en managers in verzorgings- en verpleeghuizen en organisaties voor gehandicaptenzorg.