Nieuws

Team Ambulant Pluryn opent kantoor in Apeldoorn

05 april 2013

De vraag naar ambulante zorg van Pluryn in de regio Apeldoorn groeit. Om die reden opent Pluryn aan de Arnhemseweg 34d in Apeldoorn, een kantoor voor het Team Ambulant. Soortgelijke teams zijn ook actief in de regio’s Arnhem en Nijmegen.

Het Team Ambulant van Pluryn verleent zorg aan mensen met een licht verstandelijke handicap, die zelfstandig wonen maar ondersteuning nodig hebben. De invulling van de ambulante zorg is vaak praktisch, op basis van een goed en actueel zorgplan. Daarnaast kijkt de ambulant werker, samen met de hulpvrager, of er mogelijkheden zijn voor steun en begeleiding binnen de familie, de omgeving, de wijk, de gemeentelijke diensten of woningbouwvereniging. Is er aanvullende hulp of behandeling nodig, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, verslaving of depressie? Dan kan Pluryn daar zelf of eventueel samen of met andere zorgaanbieders voor zorgen.

Onder de huidige groep zorgvragers bevindt zich een aantal oud-cliënten van Plurynlocatie Het Hietveld in Beekbergen en daarnaast een groeiende groep zorgvragers in de regio Apeldoorn. Zij melden zich aan voor ambulante zorg van Pluryn via MEE Veluwe of rechtstreeks via het klantenbureau van Pluryn. Het kan gaan om zowel kort- als langdurende zorg.

Het Team Ambulant Apeldoorn werkte voorheen vanuit de Plurynlocatie Het Hietveld in Beekbergen. Door uitbreiding van het aantal medewerkers werd het kantoor hier te klein. De zeven ambulant werkers zijn nu verhuisd naar het nieuwe kantoor met voldoende werkplekken en vergaderruimte.