Terugblik bijeenkomst Medicatieveiligheid 16 mei

Het toedienen van medicijnen brengt veel risico’s mee voor de cliënt. Dit vraagt om een zorgvuldig georganiseerd medicatieproces. Begin 2019 is de handreiking Medicatiebeleid geactualiseerd en biedt de basis voor een veilige medicatietoediening. 90 zorgprofessionals kwamen donderdag 16 mei samen om ervaringen uit te wisselen en antwoord te krijgen op die belangrijke vraag: Werkt mijn organisatie veilig met medicijnen?

De vernieuwde Handreiking Medicatiebeleid sluit aan bij de Veilig principes in de medicatieketen. Het doel van de actualisatie was het aansluiten bij nieuwe en of geactualiseerde veldnormen en richtlijnen. Els Dik, Adviseur Instituut Verantwoord Medicijngebruik, benoemde tijdens de bijeenkomst een aantal vernieuwingen: veranderingen in registratie, verschillende zorgvormen en meer disciplines zijn betrokken in het medicatieproces. In de handreiking is er een apart hoofdstuk toegevoegd met de rol van de zorgmedewerker. Dit hoofdstuk is bruikbaar voor zorgmedewerkers in het kader van hun deskundigheidsbevordering en voor scholing in het team.

In de praktijk

Het is belangrijk dat alle zorgmedewerkers werken volgens het juiste medicatiebeleid. Maar hoe neem je iedereen hierin mee? Greet de Wit en Astrid Janssen, professionals van Gemiva SVG Groep, vertelden over de aanpak die zij hanteren om het onderwerp medicatiebeleid te laten leven op de werkvloer. O.a. het project Bewust Gebruik en de inzet van aandachtsfunctionarissen werkt goed. Gemiva SVG Groep legt de nadruk op zorgmedewerkers, zij hebben de uitvoerende rol. Greet de Wit: ‘wij vinden het heel belangrijk om stil te staan bij wat al goed gaat. Door deze vraag te stellen weten wij precies wat medewerkers nog verder kunnen leren. Wat je aandacht geeft groeit!’

Leren van elkaar

De kern van de bijeenkomst was leren van elkaar en blijven nadenken hoe en waarom we veilig werken met medicijnen. Het verslag van de bijeenkomst staat in onderstaande bijlagen. Wij geven een korte terugblik op de belangrijke vragen en conclusies uit de workshops. Handige tools en de presentaties staan ook in onderstaande bijlagen.

Deze pagina is een onderdeel van