Nieuws

Terugkoppeling aangeleverde digitale overzichten bij IGJ

04 januari 2022

Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg verlenen aan cliënten op wie de Wet verplichte ggz (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is, moeten hierover halfjaarlijks een digitaal overzicht aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uiterlijk 10 december 2021 leverden zorgaanbieders het digitaal overzicht aan over de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg in de eerste helft van 2021.

Op tijd, via Mijn IGJ en via xml of meldformulier
De inspectie ontving van veel zorgaanbieders het digitaal overzicht over de eerste helft van 2021 op tijd en zoals afgesproken, via Mijn IGJ. Het grootste deel van de zorgaanbieders heeft het digitaal overzicht op de goede manier aangeleverd: als xml-bestand. Ook de meeste kleine zorgaanbieders leverden op de juiste manier aan: via een apart meldformulier kunnen zij toegepaste verplichte of onvrijwillige zorg registeren – zij hoeven geen digitaal overzicht aan te leveren.  

Nog niet altijd een foutloze xml
Het is nog niet alle zorgaanbieders gelukt om een foutloze xml-bestand aan te leveren bij de inspectie. Dat is begrijpelijk, want het was de eerste keer dat het digitaal overzicht als xml-bestand moest worden aangeleverd, sinds de Wvggz en Wzd gelden. De oorzaken van de fouten zijn als volgt:  

  1. Het digitaal overzicht is gemaakt in Microsoft Word of Excel (Workbook) en opgeslagen als xml.
  2. Velden in het xml-bestand zijn niet met de juiste codering gevuld; daarmee voldoet het xml-bestand niet aan de technische specificaties (xsd).
  3. De zorgaanbieder heeft zelf nog aanpassingen gedaan in het xml-bestand, nadat het EPD of ECD het digitaal overzicht in xml heeft gegenereerd.

Let op: In de eerste twee gevallen is het belangrijk dat zorgaanbieders contact opnemen met de softwareleverancier van hun EPD of ECD. De softwareleverancier kan helpen om het digitaal overzicht te genereren of op de juiste manier te coderen. In het derde geval is de boodschap eenvoudig: pas niets aan in het xml-bestand dat uit het EPD of ECD komt.

Waarom is een foutloze xml zo belangrijk?
De inspectie kan de digitale overzichten alleen verwerken als het xml-bestand helemaal klopt. Het is daarom noodzakelijk dat ieder xml-bestand aan de vastgestelde eisen voldoet. Wat die eisen zijn, leest en ziet u op de website van de inspectie: Gegevensaanlevering Wvggz en Wzd en Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg. Bekijk ook de video hierover.

Bericht over aangeleverde digitale overzichten
Alle zorgaanbieders die een digitaal overzicht naar de inspectie stuurden, krijgen hierover op 10 januari 2022 een bericht van de inspectie. Van zorgaanbieders die het nog niet is gelukt om een foutloos xml-bestand aan te leveren, verwacht de inspectie dat zij het digitale overzicht over de eerste helft van 2021 tegelijk met het digitale overzicht over de tweede helft van 2021 aanleveren. Dat mag in twee aparte bestanden, of in één bestand. Deze aanlevering moet uiterlijk 12 februari 2022 plaatsvinden.   

Is er nog helemaal geen digitaal overzicht aangeleverd?
Nog niet alle zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg hebben toegepast in de eerste helft van 2021, hebben een digitaal overzicht aangeleverd. Ook van hen verwacht de inspectie dat zij het digitale overzicht over de eerste helft van 2021 tegelijk met het digitale overzicht over de tweede helft van 2021 aanleveren. Dat mag in twee aparte bestanden, of in één bestand. Deze aanlevering moet uiterlijk 12 februari 2022 plaatsvinden.

Contact met IGJ
Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op het meldpunt van de IGJ.

Bron: IGJ

Deze pagina is een onderdeel van: