Nieuws

“We staan aan de vooravond van een emancipatiebeweging”

14 juni 2018

‘Dit plan dient als een goed beginpunt, maar zet de ambities een tandje bij en maak het concreter’, reageert VGN-directeur Frank Bluiminck op zorgvisie.nl, dat een artikel publiceerde over de presentatie van het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ aan de Kamer. Het Kabinet wil dat de ruim 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland op alle niveaus van de samenleving minder drempels ervaren. Bluiminck is blij dat het programma door de 24 bewindslieden breed wordt gedragen. ‘Maar we zijn er nog niet.’

Het kabinet wil op verschillende terreinen stappen zetten om gehandicapten mee te laten doen. Zo willen zij een richtlijn ontwikkelen voor het toegankelijk bouwen en verbouwen van panden. Ook willen de bewindslieden dat alle stemlokalen per 1 januari 2019 toegankelijk zijn voor lichamelijk beperkte kiezers en moeten websites en apps toegankelijker worden. Om actieplannen te ontwikkelen,  gaan MKB-Nederland en VNO-NCW om tafel. En de Vereniging Nederlandse Gemeenten vormt een kopgroep van 25 gemeenten die vooroplopen met de uitvoering van het VN-Verdrag.

Enorme opgave

Bluiminck vindt het een positieve zaak dat de Haagse politiek, gemeenten en het bedrijfsleven met het programma aan de slag gaan. ‘Het programma is een startpunt van een inclusieve samenleving. Tegelijkertijd is de opgave enorm en één van de grootste sociale vraagstukken van Nederland.’ Bovendien mogen de ambities van het rijk ook ambitieuzer en concreter zijn. ‘Er wordt nog te vaak geïnventariseerd. De resultaten van dit actieprogramma moeten we afwachten.’

Bovendien focust het programma zich volgens Bluiminck momenteel vooral op fysieke drempels, niet op sociale hobbels. ‘Denk aan overheidsinformatie begrijpelijk maken voor mensen met een beperking.’ In het programma hoopte Bluiminck op concretere en ambitieuzere plannen voor arbeidsparticipatie. ‘Deze belangrijke zaken blijven in het programma onderbelicht. Tegelijkertijd lijkt het programma op gespannen voet te staan met de beoogde loondispensatie voor mensen met een beperking.’

Versnellen

Volgens Bluiminck is er dus nog veel werk aan de winkel. ‘Maak de programma’s niet alleen fysiek, maar ook breder op het gebied van onderwijs, informatievoorzieningen, werk en vrije tijd.’ Volgens de VGN-directeur kost dat tijd. ‘We staan aan de vooravond van een emancipatiebeweging. Ondertussen vieren we geboekte successen en dagen we betrokken partijen uit om te versnellen.’

Het kabinet ondersteunt de Alliantie, VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG met 3 miljoen euro om de plannen uit te voeren. Volgens Bluiminck is dat in vergelijking met budgetten voor andere grote sociale vraagstukken ‘wel een beetje mager.’ Toch is er volgens hem ook veel zonder geld te bereiken. ‘Belangrijk is om de hedendaagse cultuur te doorbreken en bewustwording te creëren dat het sociale netwerk van mensen met een beperking momenteel relatief klein is.’ Ook het begrijpelijk maken van overheidsinformatie en het vervoer van en naar werk en school hoeven geen grote kostenpost te zijn volgens de VGN-directeur.

Zelf staat de VGN in het actieprogramma een beetje langs de zijlijn volgens Bluiminck. ‘Dat is jammer, want wij brengen graag onze expertise in om verbinding met de praktijk te realiseren.’ De boodschap van de gehandicaptenvereniging is in ieder geval helder: ‘Het plan dient als een goed begin. Zet alleen de ambities een tandje bij en maak het concreter.’

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven