Nieuws

Terugspiegelrapportages beleidsinformatie jeugd beschikbaar

03 juni 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt de komende dagen terugspiegelrapportages beschikbaar aan jeugdhulpaanbieders. Deze rapportage bevat de belangrijkste totalen van gegevens die de zorgaanbieder zelf heeft aangeleverd, onderscheiden naar de afzonderlijke gemeenten. De rapportage bevat gegevens over het 2e halfjaar van 2015.

Met deze informatie kan een aanbieder de gemeenten inzicht geven in de activiteiten die zij voor die gemeente heeft verricht. 

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de gegevens stelt het CBS ze beschikbaar via het beveiligde downloadportaal van het CBS. Jeugdhulpaanbieders ontvangen hierover een brief van het CBS, waarin zij worden geïnformeerd over de wijze waarop zij de gegevens kunnen downloaden. 

Bij de aanlevering over het 1e halfjaar 2016 (in juli/augustus) ontvangt een aanbieder het terugspiegelrapport binnen 1-2 werkdagen na aanlevering.

Zie voor meer informatie over de spiegelrapportage ook de website van het CBS.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga