Nieuws

Tijdelijke regeling afvoeren van droog COVID-19 afval

05 november 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft, evenals tijdens de eerste corona-golf, opnieuw toestemming gegeven om droog COVID-19 afval (in officiële termen: ziekenhuisafval) in speciale zakken te verpakken, in plaats van in de voorgeschreven ziekenhuisvaten voor besmet afval. Tot oktober 2021 geldt deze uitzondering die deze week is gepubliceerd in de Staatscourant.

medisch afval in doorzichtig tasje

Op de verplichting om besmet ziekenhuisafval in speciale vaten af te voeren, werd tijdens de eerste corona-golf ook een uitzondering mogelijk gemaakt, vanwege het vele afval dat ontstond. Deze uitzondering werd op 1 juli 2020 ingetrokken omdat ziekenhuizen, zorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorghotels e.d. weer over voldoende speciaal verpakkingsmateriaal beschikten.

Tweede golf

Nu ontstaat er bij de tweede golf opnieuw een probleem bij het verwerken van de vaten met het afval. Door de toename en de continue zorg voor corona-patiënten is er een toename van afval dat is besmet met het coronavirus. Deze ‘afvalberg van vaten’ leidt tot problemen met het verwerken. Daarom is er opnieuw een tijdelijke vrijstelling van de verplichting voor deze vaten van kracht (zie de Staatscourant voor de volledige regeling) en kunt u het ziekenhuisafval verpakken in goed gesloten kunststof zakken die wel verwerkt kunnen worden binnen de bestaande capaciteit van de afvalverwerkers. Zo kan beschermende kleding of wegwerplinnen nu als ‘droog ziekenhuisafval’ op deze manier worden verpakt en afgevoerd. De zakken kunt u krijgen via uw afvalinzamelaar.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: