Nieuws

Tijdelijke subsidie ‘NL leert door, Sectoraal Maatwerk’ aangevraagd voor zorg en welzijn

09 juli 2021

De tijdelijke subsidie ‘NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk’ is voor de sector zorg en welzijn aangevraagd door RegioPlus, de aangesloten regionale werkgeversorganisaties en CNV. Deze sectorale maatwerksubsidie biedt werkgevers de kans om 70% van de kosten voor ontwikkel-/loopbaanadvies voor (potentiële) medewerkers vergoed te krijgen. Waar nodig opgevolgd met extra begeleiding, een EVC-traject en/of scholing. Werkgevers moeten voor 1 augustus hun intentie om mee te doen aangeven.

pen ligt op opengeslagen boek

Ontwikkeling van medewerkers

Met ‘NL leert door, Sectoraal Maatwerk’ kunnen werknemers middels een ontwikkeladvies zicht krijgen op hun situatie, en met eventuele vervolg interventies de aansluiting tussen werk, omstandigheden en de persoon verbeteren, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Ook voor deze vervolg interventies is een vergoeding vanuit de maatwerk subsidie beschikbaar. Hierbij kan het gaan om: extra begeleiding, een EVC-traject en/of scholing. Het traject kan zich richten op de inzetbaarheid bij de huidige werkgever, bij een andere werkgever en wellicht zelfs buiten de sector. 

Duurzame inzetbaarheid

Elke dag horen we wel iets over veranderingen in zorg en welzijn. Het werk verandert, de omstandigheden veranderen en de wensen en behoefte van medewerkers veranderen. Daarnaast zijn er tekorten op de arbeidsmarkt, maar op sommige functies is ook een teveel aan medewerkers. Zitten medewerkers wel goed op hun plek? Sluit het werk voldoende aan bij de persoon? Hoe beter de aansluiting is hoe duurzamer de arbeidsrelatie. 

Deadline: 1 augustus

Werkgevers moeten voor 1 augustus hun intentie om mee te doen aangeven. Dat kan door het inschrijfformulier in onderstaande flyer in te vullen. Door deze inschrijving krijgen RegioPlus en CNV Zorg en Welzijn, zicht op het totaal aantal trajecten dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dit moeten zij doorgeven aan de subsidieverstrekker, zodat het juiste budget voor de sector wordt gereserveerd. De ontwikkel adviezen worden uitgevoerd in het najaar van 2021 met een doorloop naar 2022. Alle activiteiten dienen afgerond te zijn voor 1 mei 2022.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: