Tips voor gemeenten en politiek voor toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen

Begrijpelijke en toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen, zodat mensen met een beperking zelf kunnen stemmen en beslissen. Vorige maand ontvingen alle gemeenten in Nederland een brief met deze oproep. Nadien zijn er veel fijne reacties en vragen van gemeenten binnen gekomen. Inmiddels hebben de gemeenten een nieuwe brief ontvangen met antwoorden, tips en handreikingen. U vindt ze hieronder.

Bekijk het filmpje met de oproep van de ervaringsdeskundigen hierboven.

De oproep is een gezamenlijke actie van Reinaerde, ASVZ, Philadelphia, Ieder(in), de LFB, de Wmo Klankbordgroep en de VGN met als doel de verkiezingen toegankelijker en de informatie begrijpelijker te maken. Ook voor mensen met een beperking is het belangrijk om hun stem te laten horen, nu worden ze vaak nog onvoldoende uitgenodigd om hun stemrecht te gebruiken.  

Voorbeelden van reacties vanuit de gemeenten zijn:

- Een politieke partij vroeg om mee te lezen met een samenvatting van hun partijprogramma. Hierop reageerden cliënten van het Cliënt Ervaringspunt van Reinaerde.
- Vanuit het hele land kregen we vragen om tips en contactgegevens van zorgorganisaties om bijvoorbeeld mee te lezen.

Leg contact met zorgaanbieders in de buurt

Het advies is om contact te leggen met een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg in uw eigen gemeente (zoek op 'sociale kaart' samen met de naam van uw gemeente). U kunt ook contact opnemen met de LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Vraag of zorgorganisaties in uw gemeente aandacht besteden aan verkiezingen. Cliënten kunnen praten over het maken van een keuze. Dit kan met begeleiders of mensen uit het eigen netwerk. Probeer hierbij niet te sturen. Zoek samen uit wat past bij de wensen van de persoon.
Deel de flyer van de overheid om aandacht te vragen voor het stemmen.
Dit filmpje gaat over het laten horen van je stem bij de verkiezingen.

Tips en handreikingen voor eenvoudig communiceren

Als je niet gewend bent om te communiceren in korte teksten is dat wennen. De Eerste Hulp Kaart voor eenvoudige en leesbare teksten kan helpen.

Sta stil bij de kern van het politieke programma

Wat maakt uw politieke partij anders dan andere partijen? Vertel in korte zinnen de 5 belangrijkste punten van uw programma. Ondersteun teksten met duidelijke plaatjes of foto’s.

Schakel ervaringsdeskundigen in

Zoek contact met mensen met een verstandelijke beperking in uw omgeving. Dit kan via zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg in uw gemeente. Ervaringsdeskundigen kunnen met u mee denken en mee praten. Ervaringsdeskundigen kunnen vertellen of uw informatie begrijpelijk is. Organiseer samen met de doelgroep een bijeenkomst met meerdere politieke partijen (in uw gemeente). Leg standpunten uit en ga in op vragen. Maak een filmpje over uw standpunten. De filmpjes zijn goed te verspreiden via uw eigen social media pagina’s. 

Andere concrete tips om verkiezingen begrijpelijk te maken vindt u hier.

Handige websites om aan te raden

https://www.hoewerktstemmen.nl/nl/ dit is via Steffie.nl
https://stemjijook.nl/

Ter inspiratie

In Zwolle maakte een partij een Praatplaat. Een getekende versie van hun programma. Hier werkten wij niet aan mee, maar we vinden het zo mooi dat we het noemen.

Actieplan Toegankelijk stemmen

Deze actie past in het Actieplan Toegankelijk stemmen dat de VGN ondersteunt. Dit actieplan heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen.

Zie hier de eerdere brief die naar de gemeenten is gestuurd.
Meer artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen vindt op op de overzichtspagina Gemeenteraadsverkiezingen

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280