Nieuws

Toch 25 miljoen in 2014 en verder voor vervoer

11 oktober 2013

Vrijdag 11 oktober ontvingen wij het verrassende bericht van VWS dat ook in 2014 en verder er 25 miljoen euro beschikbaar komt voor vervoer van dagbestedingscliënten. Hiermee kunnen de in 2013 verhoogde tarieven voor vervoer van kinderen en rolstoelgebonden cliënten ook in 2014 en verder (grotendeels) gedekt worden. Onze permanente stroom van verzoeken richting Den Haag om toch vooral de rolstoelgebonden cliënten en kinderen niet te duperen, is hiermee uiteindelijk gehonoreerd.

Naar aanleiding van de motie in de Tweede Kamer van Bergkamp (D66) en Van Dijk (PvdA) zijn de gevolgen van de kortingsmaatregel op het dagbestedingsvervoer onderzocht. De resultaten vindt u in het door bureau HHM opgestelde rapport dat afgelopen week is verschenen (zie bijlage).

Het rapport bevat de bevestiging op grond waarvan de NZa al op voorhand de verhoogde tarieven voor rolstoelers en kinderen heeft gehandhaafd. Reeds in de door de VGN gevoerde rechtzaken wezen wij op de gevolgen. Tal van negatieve gevolgen voor dagbesteding en vervoer worden in het rapport door HHM benoemd en bevestigd. Ook tijdens de hoorzittingen begin dit jaar was die noodzaak gebleken en die wordt nu dus bevestigd door HHM. Al eerder had de NZa nadrukkelijk gevraagd om ruim 40 miljoen, maar de staatssecretaris wilde, ook na herhaald aandringen, niet meer dan 25 miljoen eenmalig (alleen voor 2013) bij wijze van overgangsjaar ter beschikking stellen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de staatssecretaris heeft besloten de 25 miljoen structureel te maken.

Het afgelopen jaar heeft de VGN bij herhaling de staatssecretaris en de politiek verzocht om extra middelen voor vervoer ter beschikking te stellen.  We wisten ons daarbij gesteund door de NZa. Ook afgelopen week -  in onze brief van 7 oktober aan de leden van de Tweede Kamer (zie bijlage) - hebben we wederom de problematiek van het vervoer aangekaart en om meer middelen voor 2014 gevraagd. 

Downloads

Deze pagina is een onderdeel van: