Nieuws

Toelichting op de Wkkgz voor werkgeverszaken

21 december 2015

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is begin oktober 2015 door het parlement aangenomen. De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet en de Wet klachten cliënten zorginstellingen en gaat voor wat de kwaliteitsbepalingen (onderdeel werkgeverszaken) betreft 1 januari 2016 in werking. In bijgaande notitie worden de wettelijke bepalingen toegelicht.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

In de Wkkgz staat een aantal bepalingen die werkgeverszaken betreffen. Dit zijn bepalingen die gaan over de vergewisplicht, over het sluiten van een overeenkomst met zorgverleners waarmee geen arbeidsovereenkomst is gesloten, de VOG en het melden van ontslag van een disfunctionerende zorgverlener bij de IGZ.

Notitie

Deze wettelijke bepalingen worden in bijgaande notitie toegelicht. De notitie is geschreven voor medewerkers in instellingen die zich bezighouden met de implementatie van de Wkkgz voor wat betreft werkgeverszaken. Er is ook een notitie beschikbaar waarin alle kwaliteitsbepalingen worden toegelicht.

Igz

De IGZ zal vanaf 1 januari 2016 toezicht houden op de Wkkgz. Op de website van de IGZ  kunt u hierover meer lezen. Onder andere over de meldplicht bij disfunctioneren en de vergewisplicht. Tevens zijn daar de benodigde formulieren te vinden die gebruikt moeten worden bij de verschillende meldingen.

 

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: