Nieuws

Toolkit helpt bedrijven met werknemers met handicap

14 maart 2013

Om werkgevers te ondersteunen bij het aantrekken en faciliteren van werknemers met een handicap, heeft de organisatie CAP100 de Toolkit CAP Werk(t) ontwikkeld. CAP100 verbindt relevante partijen in de samenleving om de positie van (potentiële) werknemers met een lichamelijke beperking te verbeteren. Veel bedrijven uitten bij CAP100 de behoefte om praktische handvatten hiervoor.

Bedrijven hebben verschillende redenen waarom ze werknemers met een lichamelijke handicap in dienst nemen. Zij doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, of vanuit het besef dat werknemers met een lichamelijke handicap hardwerkende werknemers zijn. Daarnaast willen werkgevers graag diversiteit binnen hun bedrijf. Door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt zien werkgevers ook de noodzaak van arbeidsparticipatie van mensen met een handicap.

Beeldvorming
VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat 5 procent van het personeelsbestand van grote bedrijven vanaf 2015 uit arbeidsgehandicapten moet bestaan. De beeldvorming over mensen met een lichamelijke handicap en arbeid is nog erg negatief. Er wordt nog veel gedacht in beperkingen in plaats van in mogelijkheden en talent. CAP100 wil deze beeldvorming aanpakken. De toolkit bestaat uit een map met informatie, concrete voorbeelden, adresgegevens en twee korte films over arbeidsparticipatie. Het pakket, dat mede mogelijk is gemaakt door het Revalidatiefonds, isl binnenkort ook digitaal beschikbaar.

Lucille Werner overhandigde vorige maand de 1e toolkit aan Caroline Princen. Lees het nieuwsbericht.

Voor meer informatie of voor het bestellen van de toolkit kunt u contact opnemen met CAP100: info@cap100.nl of 0294 – 820 209.

CAP100 is een  organisatie, die zich inzet om continue een selecte groep van 100 talenten met een lichamelijke handicap onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven. Daarnaast zet CAP100 zich in voor wat betreft de positieve beeldvorming ten aanzien van werknemers met een lichamelijke handicap.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: