Nieuws

Toolkit Inkoop Jeugdhulp gelanceerd

Op de website Voordejeugd.nl is de Toolkit Inkoop Jeugdhulp gelanceerd. De toolkit is primair voor gemeenten, maar ook voor zorgaanbieders interessant. In de toolkit staan alle (voorbeeld)documenten die nodig zijn bij het inkoopproces van jeugdhulp. Het gaat om checklisten, voorbeelden en handreikingen.

Wat vindt u in de Toolkit Inkoop?

  • Checklist inkoop jGGZ
  • Verklaring voor verschillen tussen macrobudget, Vektis-data en cijfers van aanbieders
  • Voorbeelden van inkoopdocumenten van andere gemeenten
  • Tarieven 2014 van jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR)
  • Modelovereenkomsten voor o.a. LTA. ZZP4/5, pleegzorg
  • Inrichtingspakket Sturing en bekostiging voor gemeenten
  • Documenten voor aanbieders en vrijgevestigden.

 Meer informatie