Nieuws

Topsalarissen zorg aan banden

02 januari 2013

Mensen met een topfunctie bij de overheid of de semipublieke sector, zoals zorginstellingen, mogen vanaf gisteren niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. De Wet Normering Topinkomens is dinsdag van kracht geworden. Het maximum jaarsalaris komt nu inclusief onkosten en pensioenbijdragen te liggen op 228.599 euro.

De wet regelt ook een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdeling en andere vormen van variabele beloning. Voor zittende bestuurders is er overgangsregeling. Ze houden vier jaar lang het salaris dat ze hadden in het najaar van 2011, toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld. Daarna gaat het stapsgewijs omlaag.

Plasterk
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken noemt het van groot belang dat er nu een wet is die de topinkomens in de publieke sector aan banden legt. Volgens het regeerakkoord gaan de maximuminkomens in de (semi)publieke sector nog verder omlaag: naar 100 procent van het ministerssalaris. Dat moet nog wettelijk geregeld worden.