Nieuws

Zorgcampagne ‘Wees duidelijk over agressie’ nu ook voor andere branches

28 oktober 2015

De campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners in de zorg en jeugdzorg is eind oktober ook gelanceerd voor andere medewerkers met een publieke taak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, dat de rijksbrede inzet van de campagne coördineert, wil met het omarmen van de succesvolle zorgcampagne ook in andere sectoren agressie verminderen en voorkomen.

Oproep Plasterk
“Steeds meer bestuurders en managers spreken publiekelijk uit dat agressie niet bij het werken in de publieke sector hoort,” schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties in een oproep aan bestuurders en managers. “Door samen duidelijk te zijn over hoe om te gaan met agressie en geweld binnen onze organisaties, kunnen we een gezamenlijk front vormen om de veiligheid van onze werknemers zoveel mogelijk te waarborgen. Wees duidelijk over agressie. Doe mee!”

Agressievrijwerk.nl
In navolging van de succesvolle inzet in de zorgsector zal de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ worden verbreed naar andere sectoren met een publieke taak, zoals openbaar bestuur, veiligheid, onderwijs, sociale zekerheid en openbaar vervoer. Daarnaast betrekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook de private sector erbij. Op de rijksbrede webportal www.agressievrijwerk.nl  staan naast het campagnemateriaal veel instrumenten en documenten over agressie tegen medewerkers met een publieke taak. Medewerkers in de zorg en jeugdzorg kunnen gewoon terecht op www.duidelijkoveragressie.nl, de campagne in de (jeugd)zorg wordt namelijk onverminderd voortgezet.

‘Veilig Werken in de Zorg’
De campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ is in 2013 geïntroduceerd in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ door initiatiefnemers ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Met gratis campagnemateriaal, hulpmiddelen, kennis, bijeenkomsten en good practices zorgt de campagne voor bewustwording dat agressie niet bij je werk hoort en dat je er iets tegen kunt doen. Zie www.duidelijkoveragressie.nl.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen