Nieuws

Training "Hoezo anders?"

18 september 2013

Ambiq en Mee hebben gezamenlijk een training ontwikkeld met als doel het vroegtijdig signaleren van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het basisonderwijs.

Kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking
Herkent u dit? Een kind dat net als elk kind er normaal uitziet, een aardige babbel heeft en waarmee je een praatje kunt maken? Dan leer je het kind beter kennen en dan denk je: ‘Ergens klopt er iets niet’. Waar een ander kind begrijpt dat de grens is bereikt, gaat hij door. Waar een ander kind na hooguit twee keer uitleg van een opdracht de opdracht begrijpt, heeft hij veel herhaling nodig. Waar een ander kind als vanzelfsprekend vriendjes maakt, is hij daar onhandig in.
Jaarlijks komen 13.000 kinderen en jongeren in ernstige problemen vanwege het feit dat zij licht verstandelijk beperkt zijn. Deze beperking veroorzaakt leerproblemen en/of gedragsproblemen en emotionele problemen. Problemen in de gezinssituatie kunnen leiden tot een uiteenvallen van een gezin.
Kinderen met een LVB vormen een bijzondere groep binnen het basisonderwijs. Deze kinderen verdienen erkenning van hun problematiek met daaraan gekoppeld de juiste begeleiding. De professional die kennis vergaart van de LVB problematiek en zich bekwaamt in de omgang met deze specifieke kinderen is in staat snel te signaleren en te handelen.

Resultaat
Ambiq en MEE bieden een boeiende training waar vroegtijdig signalering centraal staat. Deze training heeft als doel de deskundigheid te bevorderen op het gebied van LVB en daaruit voortvloeiende problematiek. Naast de actuele theorie richt de training zich vooral op de dagelijkse praktijk van de professional. Dit houdt onder meer in dat we aan de hand van herkenbare situaties oefenen met een screeningslijst. Daarnaast besteden we aandacht aan gespreksvoering en samenwerking met de ouders van kinderen waarbij het vermoeden van een LVB bestaat.

Duur
2 bijeenkomsten van 3 uur.

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.

Investering
€199,- per persoon.

Data
25 september en 2 oktober van 13:15 tot 16:15 uur, Locatie kantoor MEE Drenthe in Hoogeveen.
13 en 20 november van 13:15 tot 16:15 uur, Locatie Ambiq in Hoogeveen.

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op via vroegsignalering@ambiq.nl of 088 777 6005 of geef je op via de website van MEE.


Workshop Vroegsignalering
Op 16 oktober van 14.00 tot 16.30 uur wordt er een workshop Vroegsignalering gegeven op het regiokantoor van Ambiq Drenthe in Hoogeveen, De Vos van Steenwijklaan 28.
De kosten zijn € 65.
Ook voor deze workshop kun je je opgeven via vroegsignalering@ambiq.nl of 088 777 6005.