Nieuws

Trimbos-instituut organiseert een Stoptober-webinar

14 juni 2021

Het Trimbos-instituut biedt in samenwerking met Stoptober een gratis Stoptober-webinar aan voor zorgverleners op 1 juli. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Deelnemers horen tijdens het webinar wat zij in hun eigen organisatie kunnen doen om Stoptober onder de aandacht te brengen. VGN deed eerder dit jaar een uitvraag onder haar leden hoe rookvrij zij zijn. Daaruit blijkt dat het merendeel van de respondenten bezig is met het thema.

Rookvrije zorg

Intentieverklaring

De VGN ondertekende samen met 26 andere koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ op 18 november 2020. Hiermee komt de beweging naar een rookvrije zorg nog meer op gang en komen de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland.

Vragenlijst

Dat klinkt nog ver weg: 2030, maar er is voor veel organisaties ook nog een flinke weg te gaan om volledig rookvrij te worden. VGN wil organisaties hierin op weg helpen. Met behulp van een vragenlijst heeft VGN de stand van zaken in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 40% van de respondenten nog geen beweging heeft gemaakt richting rookvrij, 60% daarentegen wel. De beweging richting rookvrij die deze 60% begonnen is, varieert van de opname van het thema Rookvrij in het meerjarenbeleidsplan, tot de uitzet van concrete acties die resulteren in rookvrije locaties. Vooralsnog is de aanpak van die 60% vooral gericht op het rookgedrag onder medewerkers (95%) en daarna respectievelijk onder cliënten, verwanten en vrijwilligers. Een van de grootste knelpunten om met het thema aan de slag te gaan is de vraag hoe dit aan te pakken. VGN gaat daar de komende periode op in zetten, te beginnen met het formuleren van een definitie van rookvrije zorg.

Meer informatie en toolkit

U kunt zich hier inschrijven voor het webinar, dat geaccrediteerd is bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (1 accreditatiepunt). Trimbos stelt ook een papieren Stoptober-toolkit beschikbaar waarmee zorgverleners of zorginstellingen aandacht kunnen besteden aan Stoptober én om mensen die roken te motiveren om deel te nemen aan Stoptober.

Meer informatie over rookvrij zorg is ook te vinden op: www.rookvrijezorg.com

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: