Tweede Kamer stemt in met motie voor de financiering van brancheopleidingen

De VGN vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland het recht heeft om te leren en zich te ontwikkelen. Voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, is opleiding de beste toegangspoort tot werk. De VGN is dan ook blij met de motie die deze week werd aangenomen waarin de regering gevraagd wordt te verkennen hoe opleidingen op maat zoals de brancheopleidingen Groen en Facilitair kunnen worden gefinancierd. Mensen die het speciaal onderwijs afronden, kunnen zich dan blijven door ontwikkelen.

Alexander Kampschreur en Sjoerd Ouwens (VGN) in gesprek met Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) tijdens rondetafelgesprek
Alexander Kampschreur en Sjoerd Ouwens (VGN) in gesprek met Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) tijdens rondetafelgesprek

De motie ingediend door Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) werd door een overgroot deel van de Kamerleden gesteund. Eerder had de VGN bij een rondetafelgesprek en het debat over het VN-verdrag Handicap aandacht gevraagd voor talentontwikkeling en de brancheopleidingen. De VGN werd hier vertegenwoordigd door Alexander Kampschreur, ervaringsdeskundige, en Sjoerd Ouwens, aanjager van de Visie2030 bij de VGN.  

Hun belangrijke boodschap: Geef, in overeenstemming met VN-verdrag Handicap,  mensen met een beperking gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen, mee te kunnen doen in samenleving en van betekenis te zijn op de arbeidsmarkt. Een andere blik is dan ook gewenst, waarbij mensen gezien worden als talentvol en waardevol. Lees meer 

Een leven lang leren en ontwikkelen

Nu is het zo dat naar schatting zo’n 22.000 mensen met een beperking, voorzien van een dagbestedingsindicatie, niet de mogelijkheid hebben om zich via een opleiding vanuit de dagbesteding verder te ontwikkelen naar een passende werkplek in de maatschappij. Jaarlijks komen daar nog eens 1600 leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met het uitstroomprofiel dagbesteding bij. Zij zijn jong, talentvol en nog lang niet uitgeleerd. 

Vanuit onze Visie 2030 heeft de VGN de afgelopen jaren vanuit de dagbesteding geïnvesteerd in de talentontwikkeling van deze mensen. Met praktijkgericht opleidingen zoals de brancheopleidingen Assistent Groen en Assistent Facilitair of de Sterkopleidingen die niet talig zijn, concreet en met voldoende tijd en individuele aandacht kunnen zij wél werkgevers- en vakvaardigheden leren. Intussen hebben 340 studenten zoals Alexander één erkend dip van deze opleidingen met succes afgerond.  Met het behaalde diploma kunnen ze doorstromen naar (betaald) werk of een vervolgopleiding Met een brancheopleiding kunnen zij wel een NLQF diploma halen op niveau 1. 

Motie zorgt voor gelijke kansen  

In 2021 en 2022 heeft de gehandicaptensector daarom drie branche-erkende opleidingen ontwikkeld: assistent-groen, assistent-facilitair en assistent-logistiek. Dankzij een tijdelijke financiering door VWS konden zorgorganisaties brancheopleidingen aanbieden aan hun cliënten. Deze regeling is nu helaas beëindigd. Het recht op onderwijs mag echter niet afhankelijk zijn van tijdelijke middelen. Daarom is de VGN blij met deze motie waarin de regering wordt gevraagd om te verkennen hoe maatwerkopleiding zoals de brancheopleidingen Assistent Groen, Facilitair of logistiek kunnen worden gefinancierd. De motie zorgt voor gelijke kansen op onderwijs. 
Deze ontwikkelingen vinden plaats op het snijvlak van de ministeries van VWS, OCW en SZW. De VGN is blij dat onze oproep aan deze drie ministeries om samen met onze sector op zoek te gaan naar oplossingen, nu gehoor krijgt.  Een gezamenlijk inclusiepact kan hierbij helpen. 
 

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn