Nieuws

Tweede Nota van wijziging Wet langdurige zorg

21 augustus 2014

De staatssecretaris heeft op 20 augustus de tweede nota van wijziging van de Wet langdurige zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staan ook de beleidsmatige wijzigingen die al in zijn brief van 27 juni 2014 stonden. De Kamer zal de wetswijziging nu meteen begin september kunnen gaan behandelen.

Reactie VGN
De VGN bereidt een reactie naar de Tweede Kamer voor. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de beleidswijzigingen.

Inhoud

 • Modulair pakket thuis (nieuwe leveringsvorm voor thuis, nu bekend onder 'functies en klassen'

 

 

 • Zorgkantoren verantwoordelijk voor het pgb
 • Woningaanpassingen voor meerderjarigen op grond van Wlz verzekerd
 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen die thuis blijven wonen in 2015 nog bij gemeenten
 • Wijzigingen in het overgangsrecht voor:  
  hoog zzp; budgetgarantie overbruggingszorg
  laag zzp ggz behandeling met verblijf
  verzekerden met veel extramurale zorg
 • Tijdelijke subsidies voor zorginfrastructuur en kapitaallasten
   

U kunt de tweede nota van wijziging en bijbehorende documenten vinden op de website van het ministerie via deze link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/08/20/kamerbrief-over-wet-langdurige-zorg.html

Contactpersoon:
Indien u vragen heeft over deze wijziging kunt u hiervoor terecht bij Bianca Roos broos@vgn.nl T. 030-27 39 410 | M. 06-13 20 42 07. Bij afwezigheid kunt u ook contact opnemen met Tineke Donga tdonga@vgn.nl  T. 030-27 39 624 | M. 06-13 20 21 01