Nieuws

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Leestijd: 2 minuten
22 januari 2021

Gisteren zijn de Eerste en Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Daarin komen onder andere de reiskostenvergoeding, de werkkostenregeling en het thuiswerken aan de orde.

munten

In de Kamerbrief worden onder andere de volgende maatregelen genoemd:
-    De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen wordt opnieuw verlengd, nu tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het een vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.
-    De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook voor het jaar 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.
-    Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde kosten voor thuiswerken onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld Arbo-voorzieningen en ICT-middelen. Nu het thuiswerken ook in de toekomst meer gemeengoed lijkt te worden, onderzoekt het Kabinet in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook andere thuiswerkkosten te vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen in den brede. Het kabinet beoogt een structurele maatregel die ook na de coronacrisis doorwerkt en uitvoerbaar is.
-    Een aantal andere fiscale maatregelen die al bekend waren en die aflopen op 31 maart 2021 worden door het Kabinet verlengd tot en met 30 juni 2021. Het gaat hierbij onder meer om het BTW-nultarief op in/uitleen van zorgpersoneel, het BTW-nultarief op mondkapjes, COVID19-vaccins en -testkits en het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen.

 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: