Nieuws

Uitnodiging voor dialoogsessies Programma Langdurige Zorg

25 april 2017

ZonMw verzorgt in de tweede helft van mei drie regionale dialoogsessies die in het teken staan van het nieuwe Programma Langdurige Zorg (PLZ). Tijdens deze bijeenkomsten krijgen cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders, gemeenten en andere betrokkenen de vraag mee te denken over de invulling van het programma. Het PLZ inspireert en ondersteunt cliënten en hun omgeving om samen aan verbeteringen te werken die de cliënt belangrijk vindt op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren. 

Aanleiding

Vanuit het ministerie van VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een programma voor de langdurige zorg op te zetten. Dit dient in samenwerking met het veld te gebeuren. Met als resultaat een verbetering van samenwerkingsverbanden die domein- en sector-overstijgend zijn. In die samenwerking moeten cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders, gemeenten en andere betrokkenen worden ondersteund als zij voor vraagstukken en uitdagingen worden geplaatst. ZonMw denkt dit doel te halen door beter contact tussen betrokkenen en een samenhangend aanbod, dat past bij de behoefte van de cliënt, terwijl er kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.  

Informatie en dialoog

Bezoekers van de regionale dialoogsessies worden geïnformeerd over de contouren van het programma en kunnen ervaringen en kennis van relevante ontwikkelingen ophalen. In verschillende werkvormen gaan ze de dialoog aan met cliënten en andere betrokkenen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren. Meer informatie over het programma en de locaties volgt na aanmelding. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Voorlopige plaatsen, data en tijdstippen

Groningen: 19 mei 2017 van 9.30-12.30 uur
Eindhoven: 22 mei 2017 van 13.30-17.00 uur
Rotterdam: 24 mei 2017 van 9.30-12.30 uur 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven