Nieuws

Uitspraak Rechtbank Breda: nietig beding in zorgovereenkomst zorgaanbieder van gehandicaptenzorg en client; analoge toepassing artikel 7:460 (Wgbo)

05 april 2007

Op 16 februari 2007 heeft de rechtbank Breda in kort geding uitspraak gedaan over het eindigen- door enkel tijdsverloop- van een zorgovereenkomst tussen een aanbieder van gehandicaptenzorg en zijn client. Er is geen geneeskundige behandelingsovereenkomst. De rechter heeft geoordeeld dat de overeengekomen bepaling dat de overeenkomst door tijdsverloop eindigt, nietig is wegens strijd met de goede zeden. Daarom is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De rechter past analoog de bepalingen over opzegging uit de Wgbo toe. Behoudens gewichtige redenen mag de hulpverlener de overeenkomst niet opzeggen. In dit kort geding is de zorgaanbieder er niet in geslaagd om aan te tonen dat er sprake is van gewichtige redenen.