Nieuws

Huisartsenzorg en AVG-zorg in de praktijk: VGN zoekt goede voorbeelden

05 oktober 2020

De VGN gaat voorbeelden verzamelen van inspirerende samenwerkingen in de medische zorg voor mensen met een beperking in de Wlz. Hoe kan de huisartsenzorg en de AVG-zorg goed ingericht worden nu de huisartsenzorg voor Wlz-cliënten onder druk staat én er een tekort is aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG)?

Huisartsenbezoek

Geen garantie op medische zorg

Huisartsenzorg voor Wlz-cliënten is nog steeds een ingewikkeld web van verschillende regelingen, aanspraken en bekostiging. Uit een onderzoek dat de VGN vorig jaar hield onder haar leden, blijkt dat voor ruim 5.000 mensen met een beperking de algemene medische zorg niet meer gegarandeerd kan worden. 

Betere samenwerking huisarts en AVG

Dat is zorgelijk, want net als iedereen hebben ook mensen met een beperking medische zorg nodig. Bovendien neemt de vraag naar medische zorg van mensen met een beperking alleen maar toe, omdat zij ouder worden en daardoor te maken krijgen met ouderdomsklachten en dementie. Een huisarts is dus nodig voor alle mensen met een beperking, ook voor cliënten die in een instelling verblijven. Een AVG is er specifiek voor de handicap-gebonden problematiek, en kan niet de algemeen medische zorg overnemen van de huisarts. De VGN pleit daarom voor een betere samenwerking tussen huisarts en AVG. 

Voorbeelden die laten zien dat het kan 

Gelukkig zijn er ook voorbeelden die laten zien dat het wel kan. In opdracht van het ministerie van VWS verzamelde Vilans een aantal voorbeelden over vernieuwende samenwerking voor medische zorg. Zo werken in het Haagse gezondheidscentrum Vaillantplein van Middin huisartsen intensief samenwerken met een AVG. Een middag per week ontvangt een AVG patiënten, en kunnen de huisarts en de AVG snel met elkaar afstemmen. 

In Arnhem kan een huisarts een patiënt naar De Praktijk Arnhem verwijzen bij alle vragen en problemen die (vermoedelijk) met een verstandelijke beperking te maken hebben. De Praktijk Arnhem is een netwerk van behandelaren, waaronder orthopedagogen, (GZ-)psychologen, artsen, therapeuten en maatschappelijk werkers van onder andere Siza. En op woonlocaties van Siloah in Moerkapelle voor bewoners met een verstandelijke beperking komt wekelijks een huisarts voor de basis medisch-generalistische zorg en maandelijks een AVG als consulent voor de meer specialistische vraagstukken, voortkomend uit de verstandelijke beperking. 

Deel mooie voorbeelden met ons

De VGN wil mooie, inspirerende samenwerkingen delen ter inspiratie. De komende tijd zullen wij regelmatig mooie voorbeelden plaatsen. Heeft u zelf een mooi voorbeeld? Neem contact met ons op via Bianca Roos (broos@vgn.nl).

Eerder verscheen in Markant dit artikel over huisartsenzorg voor mensen met een beperking in de Wlz: ‘Ik vind het logisch om ook deze doelgroep te behandelen’ 

Ronella Bleijenburg