Nieuws

Uitspraak: zorgkantoor niet verplicht tot verhoging budget zorgaanbieder

06 september 2007

De kort geding rechter te Maastricht heeft op 30 augustus uitspraak gedaan in de zaak tussen een Limburgse thuiszorgorganisatie (COTL) en zorgkantoor CZ. De rechter heeft de eis van (COTL) dat zijn AWBZ budget opgehoogd moest worden - zijn overproductie betaald moest worden -afgewezen. De rechter kijkt naar het contract en de omstandigheden waaronder dit tot stand is gekomen via de aanbesteding. COTL had na de aanbesteding een bescheiden productieafspraak en deze was niet toereikend voor de nieuwe clienten die COTL daarna in zorg was gaan nemen. De rechter oordeelde dat de productieafspraak tussen partijen bindend is. Er zijn geen aanwijzingen dat CZ de overproductie hoeft te vergoeden. COTL had zich volgens de rechter moeten realiseren dat deze na de aanbesteding maar een bescheiden productieafspraak had en had maatregelen moeten nemen. De rechter staat COTL ook niet toe om de zorg aan de nieuwe cliënten af te breken. Zie in bijlage uitspraak rechtbank Maastricht

Deze pagina is een onderdeel van: