Nieuws

Universiteit helpt banen creëren voor werknemers met beperking

18 juli 2013

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar er zijn onvoldoende geschikte functies. De universiteit van Maastricht gaat de overheid helpen om bestaande functies te herschikken, zodat er nieuwe taken ontstaan die wèl kunnen worden vervuld door mensen met een beperking.

Onderzoekers van de faculteit psychologie en neurowetenschappen hebben een model ontwikkeld: sociale inclusie, waarmee de werkprocessen zo kunnen worden ingericht dat er geschikte banen ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. De onderzoekers gaan rijksambtenaren opleiden om dat model toe te passen. Dat gebeurt bij wijze van proef op drie plaatsen: twee bij organisatieonderdelen van een ministerie en één bij een penitentiaire inrichting (gevangenis). Komend najaar gaan nieuwe pilots van start.

Sleutels controleren
Bij de ondertekening van de overeenkomst tussen de Maastrichtse universiteit en de overheid zei hoogleraar Fred Zijlstra: "De methodiek die wij hebben ontwikkeld, houdt in dat we processen in organisaties analyseren en vervolgens opnieuw clusteren, waardoor er andere mogelijkheden ontstaan voor het ontwerpen van taken. Bij de afdeling beveiliging van een penitentiaire inrichting heeft het afdelingshoofd alle processen geïnventariseerd, variërend van beveiliging en bewaking via camera's tot het begeleiden van gevangenen naar een arts en het controleren van sleutels en hang- en sluitwerk. Sommige onderdelen vragen betrekkelijk weinig van werknemers. Door deze onderdelen te combineren kun je een werkpakket samenstellen dat voor een persoon met beperkingen uitvoerbaar is, eerst onder begeleiding en later mogelijk zelfstandig. Op deze manier zijn een aantal functies gecreëerd voor mensen met beperkingen die mogelijk ook in andere penitentiaire inrichtingen kunnen worden ingevoerd."

Deze pagina is een onderdeel van: