Nieuws

Update implementatie Wzd met overzicht producten en activiteiten - februari 2019

06 februari 2019

Eind 2018 informeerde we u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel weer een update over de implementatie van de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 in werking treedt. 

wzd

Op dit moment is de Wijzigingswet zorg en dwang nog in behandeling in de Tweede Kamer. De verwachting is dat einde van dit voorjaar (of in de zomer) deze Wijzigingswet door de Tweede en Eerste Kamer wordt aanvaard. Er staan twee wijzigingsvoorstellen (over de Wzd-functionaris en wanneer een externe deskundige moet worden ingeschakeld) in deze wetswijziging, maar de VGN heeft samen met ActiZ veel wijzigingsvoorstellen gedaan om de wet beter uitvoerbaar te maken voor de praktijk (zie artikel voor al onze voorstellen). Meerdere fracties in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van onze voorstellen de minister gevraagd met meer wijzigingen te komen. Het is nog onduidelijk of voorstellen worden overgenomen door de meerderheid van de Tweede Kamer of de regering.

Hoewel de wet dus nog gaat veranderen, zijn we natuurlijk wel aan de slag met de voorbereidingen om de wet en de daaruit vloeiende informatie voor de leden inzichtelijk te maken, zodat de wet ook kan worden geïmplementeerd. Zowel VWS als de IGJ is op de hoogte van het feit dat de voorbereidingen om de wet goed te kunnen laten landen op 1 januari 2020 grote vertraging hebben opgelopen. De betekenis hiervan voor de implementatie is echter nog niet duidelijk. We zijn hierover in afstemming met IGJ en VWS.

De vertraging is mede veroorzaakt doordat het implementatieplan van VWS zelf vertraagd was, de indiening van de Wijzigingswet zorg en dwang bij de Tweede kamer vertraagd was en ook de totstandkoming van de nodige AmvB’s en ministeriële regelingen is vertraagd en nog steeds niet allemaal beschikbaar zijn. Kortom: er komt dit voorjaar dus nog de nodige nieuwe informatie beschikbaar die gevolgen heeft voor de producten die door VWS en veldpartijen worden gemaakt ten behoeve van de implementatie.  

Overzicht activiteiten en producten

Bijgaand treft u in bijlage 1 een overzicht aan van de tot nu toe bekende activiteiten en producten die door de de VGN (al dan niet samen met anderen) worden gemaakt. Indien bekend met streefdatum van publicatie. Gedurende het jaar zal deze lijst worden aangevuld/aangepast met nieuwe activiteiten en producten. In deze lijst is ook opgenomen de producten en activiteiten die VWS dit jaar zal ondernemen. Zodra bekend is wat andere veldpartijen gaan maken (het offertetraject hiervoor bij VWS loopt nog) wordt dit eveneens in deze bijlage opgenomen.

U treft in dit bericht het volledige plan van aanpak implementatie Wzd van VWS aan, met de  bijbehorende activiteitentabel. De producten die VWS zal maken zijn ook opgenomen in het overzicht in bijlage 1.

Ledenbijeenkomsten

Op dinsdag 9 april, donderdag 20 juni, dinsdag 24 september en dinsdag 26 november 2019 zullen van 10.00 tot 13.00 uur (ontvangst 09.30 uur) ledenbijeenkomsten bij de VGN worden gehouden. De ledenbijeenkomst op 9 april staat in het teken van de handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ die naar verwachting in maart zal verschijnen. U kunt zich voor deze, maar ook alvast voor de andere  bijeenkomsten (invulling programma van deze bijeenkomsten wordt later bekendgemaakt) aanmelden via onderstaand aanmeldformulier

Vindplaats informatie en documenten

Waar vindt u gemakkelijk alle voor u relevante informatie en producten die verschijnen? De VGN zorgt er voor dat alle informatie en producten die voor de leden relevant zijn, op één plek bij elkaar komen te staan op de VGN site. U wordt daarover zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Onder het thema goede kwaliteit  op onze website vindt u eerdere artikelen over de Wzd. Ten slotte vindt u op www.dwangindezorg.nl informatie over gedwongen zorg. Dus niet alleen over de Wzd (en de Wvggz), maar ook andere informatie over gedwongen zorg.

Het maximale aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst op 20 juni is inmiddels bereikt. Voor de bijeenkomst op 20 juni kunt u zich dus alleen nog voor de wachtlijst aanmelden.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: