Nieuws

Update kennisdocument Banenafspraak en Quotumwet

24 april 2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd. Dit document geeft de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veel gestelde vragen.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De aanpassing die ervoor zorgt dat banen blijven meetellen, ook als de doelgroep niet meer voldoet aan de doelgroep criteria (het loslaten van de zogenaamde ‘t+2-regel’.
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen.
  • Het voornemen om de quotumregeling weer te kunnen stopzetten (deactiveren) als de aantallen voor de banenafspraak weer zijn gehaald.
Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: